EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Votruba Jaroslav
Votruba Jaroslav

Malíř a grafik.

Jaroslav Votruba se narodil 10. dubna 1889 v Uhříněvsi.

Základní školu vychodil v Radotíně a v roce 1908 maturoval na gymnáziu v Prostějově. V letech 1908-1912 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. J. Schikaneder a Jan Preisler). Pak byl učitelem kreslení na gymnáziích, nejprve v Olomouci, poté v Brně a Prostějově. Na Slovensko se dostal již jako student a od roku 1919 se tam usadil trvale, žil střídavě v Bratislavě a v Novém Smokovci. Krátce učil na státní reálce v Bratislavě a po úrazu, který způsobil jeho invaliditu, se věnoval výhradně výtvarné tvorbě a s velkým zaujetím i organizaci uměleckého života. Stal se členem Umělecké besedy slovenské, později Spolku slovenských umělců, kde byl aktivním organizátorem výstav. Kromě umělecké tvorby se intenzivně zabýval myšlenkou slovanské vzájemnosti a historií a osudem slovanských etnik na různých místech Evropy a za těmito zájmy ve dvacátých a třicátých letech často cestoval. K jeho celoživotním aktivitám patřilo úsilí o sblížení Čechů a Slováků. Jaroslav Votruba byl bytostný malíř-krajinář, je autorem značného počtu výtvarných děl, zejména obrazů. Zpočátku maloval na Hané a v Malých Karpatech, od poloviny třicátých let se věnoval výhradně Vysokým Tatrám. Ke krajině a k jejímu zobrazení měl věcně pragmatický a citově podbarvený vztah. Používal převážně temperu, později, až v padesátých letech, olejové barvy. Jeho obrazy mají živou barevnost, ostrou kresbu a dokonalé vidění předmětů. Své obrazy často vystavoval (měl 28 individuálních výstav) a reprodukce jeho obrazů vyšly v mnoha vydáních. Knižně vydal i své cestopisné záznamy.

Grafikou se intenzivně zabýval pouze za svého pobytu na Moravě do roku 1919, používal zejména dřevoryt a linoryt, často barevný. Známé jsou jeho cykly Haná (1917), Prostějov (1918), Z hanáckých měst (1919), Rok (1923) a Malá Haná (1928). Později se ke grafice vracel jen sporadicky. Příležitostná grafika (novoročenky, svatební oznámení, návrhy známek) není příliš početná. Soupis exlibris zahrnuje 74 knižních značek z let 1915-1944. Valná většina z nich vznikla v letech 1916-1918, v dalších letech pak jen jednotlivé listy, s výjimkou roku 1923, kdy je devět značek připsáno jeho manželce Maryně. Jaroslav Votruba vydal dva soubory svých exlibris : soubor Patnáct exlibris, Praha, 1918, byl prvním svazkem Sbírky Ex libris Grafické edice Veraikon, a Sbírka deseti exlibris vyšla v Bratislavě roku 1923.

Jaroslav Votruba zemřel 21. července 1971 v Kežmaroku, pochován je na Javorině ve Vysokých Tatrách.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

 
29.12.2021 08:23:04
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one