EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Rusek Ladislav
Rusek Ladislav
Grafik, pedagog.
Narozen 28. 6. 1927 v Hrabství u Opavy.

Žák profesora J. Zrzavého, F. V. Mokrého, A. Berana a B. Markalouse na PedF UP v Olomouci. Od r. 1961 vedl výuku kresby a Grafiky na katedře University Palackého v Olomouci. Jeho mnohostranných schopností a zájmů bylo využito nejen při výuce praktických výtvarných disciplin, především kresby, ornamentiky a grafiky. Osvědčil se také jako vnímavý a citlivý znalec umění, především moderního. Ruskovy schopnosti výtvarného kritika a teoretika jsou doloženy četnými články v odborném i populárním tisku.

V jeho tvorbě, vedle techniky suché jehly v prvních letech, zcela převládl linoryt, většinou v podání černobílém (černá barva bývá někdy nahrazena tmavou hnědočervenou nebo tmavou zelenou). V některých obdobích se častěji objevoval linoryt dvoubarevný, někdy i s použitím irisového tisku. Ruskovo ryté písmo, ať jednotlivé litery monogramu nebo virtuózně vypracované celé texty, zaslouží zvláštní pozornost. Jeho grafické listy obsahují sdělení zašifrovaná do alegorií a podobenství, zprostředkovaná specifickou škálou výtvarných symbolů. To se projevuje snad nejvíce v Ruskově vztahu ke skautingu. Počátky tvorby Ladislava Ruska pro skauting můžeme datovat do jeho mladistvých let, nepřerušil ji však ani v letech, kdy skauting nemohl činnost vyvíjet. Velké sbírky Ruskovy grafiky vlastní všechny významném osobnosti skautského hnutí. Skautské emblémy, loga, pohlednice, tematické grafické listy a soubory, jež vytvořil Ladislav Rusek byly obdivovány daleko za hranicemi, mimo jiné i v družebním partnerském městě Owensborough. Rusek je zastoupen ve výtvarných expozicích všech skautských muzeí na světě, jeho práce jsou obdivovány na všech výstavách pořádaných při světových Jamboree a jsou předmětem zájmu všech sběratelů grafiky. Olomoucký grafik je nejfrekventovanějším ilustrátorem skautských publikací, tj. knih, sborníků, časopisů., a to nejen u nás, ale i ve světě. Za své zásluhy obdržel Ladislav Rusek řadu skautských vyznamenání. Poprvé je na jubilejním setkání dokonce vystavil: byl jmenován doživotním členem Svojsíkova oddílu, byla mu udělena Zlatá lilie za myšlenkový a umělecký přínos pravého skautství, Junácký řád sv. Václava, Junácký řád Skautská vděčnost, čestný odznak Skautská láska, vyznamenání Zlaté Syrinx a Řád Čestné lilie v trojlístku. V roce 2007 Ladislav Rusek převzal v arcibiskupském paláci nejvyšší skautské vyznamenání Řád Stříbrného vlka, jehož nositeli může být jen 12 žijících držitelů.Zastoupen ve sbírkách MG Brno, Muzea umění Olomouc, GU Hodonín, Muzea exlibris Sint Niklaas v Belgii aj.

Ladislav Rusek zemřel 27. července 2012 v Olomouci.

Podívejte se na GALERII  tohoto autora !

29.12.2021 07:50:31
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one