EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Paroubek Jan
Paroubek Jan

Malíř a grafik.

Jan Paroubek se narodil 17 května 1877 v Bezděkové u Klatov. Pocházel z rodiny pivovarského bednáře, která se v roce 1878 přestěhovala do Domažlic, odkud celý rod Paroubků pocházel. Tam se stal malířův otec Josef bednářským mistrem v pivovaru. Na domažlic­kém gymnáziu maturoval v roce 1896. Ve stejném roce mu zemřel otec a matka musela živit rodinu příležitost­nou prací. Jan Paroubek pokračoval ve studiu na učitel­ském ústavu v Praze, když z rodinných důvodů nemohl přijmout stipendium na Akademii výtvarných umění, kte­ré mu nabídl J. Hlávka. V letech 1898 až 1911 učil na ško­lách v Úboči, Koutě na Šumavě a ve Kdyni, od roku 1911 byl učitelem v Domažlicích a v roce 1937 odešel na od­počinek jako ředitel měšťanské školy. Výtvarné školení neměl, své nadání rozvíjel kresbou a malbou ve volném čase. V roce 1910, v době působení ve Kdyni, se na čas stal žákem A. Kalvody který žil v zámečku v nedalekém Běhařově a tam se také setkal s K. Wellnerem, který jej za­světil do tajů grafických technik. Později, v roce 1917 se spřátelil se sochařem a grafikem F. Bílkem, u nějž si osvojil techniku dřevorytu. O prázdninách v letech 1907 až 1911 cestoval do Drážďan, Vídně, Norimberku a Mni­chova. Celou svoji malířskou tvorbu věnoval Domažlicím a jejich okolí. Tam byl také oblíbeným pedagogem a vý­razné se podílel na kulturním životě města přednáškami a publikací několika desítek článků o výtvarném umění, výstavách a výuce kreslení v týdeníku Posel od Čerchova. Již v roce 1920 se stal členem Spolku výtvarníků plzeňských a současné ta­ké členem Spolu sběratelů a přátel exlibris. Od roku 1925 byl řádným členem Sdružení západočeských výtvarných umělců a po roce 1948 až do své smrti členem Svazu čs. výtvarných umělců. Celé malířské a grafické dílo Jana Paroubka je spjato s Chodskem a Domažlicemi, které se mu staly častým a vděčným námětem mnoha olejomaleb, akvarelů a kreseb. V grafice, kde užíval všechny běžné technické postupy zachytil řadu významných staveb, lidovou ar­chitekturu a motivy z přírody. Mnohé z těchto prací mají dnes již dokumentární hodnotu. Cel­kem vytvořil 280 grafických listů a řadu pozdravných adres, příle­žitostných grafik a pohlednic. Byl činný i literárně - je autorem knih „Starobylé město Domažlice" (1926, 24 kreseb) a „Zasněžené Domažlice" (1935, reproduková­no 20 akvatint) a samostatného souboru dvanácti akvatint „Do­mažlice ve sněhu" (1931). K tvor­bě akvatint s motivy zasněžené­ho města jej inspirovaly práce V Preissiga, J. Stretti-Zamponiho a K Wellnera. Ilustroval pohádky chodského spisovatele J. F. Hrušky a 49 jeho kreseb ornamentů je re­produkováno v knize skladatele a národopisce J. Jindři­cha „Chodsko" V roce 1941 vydal v Praze J. Picka vzpo­mínky Jana Proubka na jeho spolužáka z domažlického gymnázia, filozofa a spisovatele Ladislava Klímu, s ná­zvem „Juvenilie L. Klímy". Veřejnosti představil své vý­tvarné dílo na dvanácti samostatných výstavách, z nichž poslední, ke 100. výročí umělcova narození se konala v Domažlicích v roce 1977 a bylo na ní vystaveno 39 ole­jů, 60 akvarelů a kreseb a 62 grafik. Významná byla jeho účast i na výstavě malířů "Chodsko",  která se konala v Praze v červeni až září 1939. Parobkovy práce jsou v majetku Muzea Chodska, Muzea J.Jindřicha, České spořitelny a soukromých sběratelů.

Tvorbě knižních značek se Jan Paroubek věnoval od roku 1918 po celý život. Vytvořil přibližně 127 exlibris, pře­vážné technikou dřevorytu. Pro potřeby knižní značky re­produkoval autotypií také některé své rozměrnější práce. Námětově se exlibris nijak neodlišují od ostatní Paroubkovy tvorby - převládá Chodsko, Domažlice a nejrůzněj­ší přírodní motivy. Několik značek do dřevěného špalíku provedla podle jeho námětu dcera Jiřina Paroubková.

Jan Paroubek zemřel v Domažlicích 28. srpna 1962.
Podívejte se na GALERII tohoto autora !

29.12.2021 07:37:55
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one