EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Zenger Zdeněk Maria
Zenger Zdeněk Maria
Právník, památkář, heraldik, fotograf a kreslíř.
Zdeněk Maria Zenger se narodil 5. listopadu 1913 v Mladé Boleslavi.
Jeho otec byl vrchním báňským hejtmanem a Zdeněk v dětství prožil několik let ve Vídni. Později studoval na právnické fakultě Karlovy univerzity a aktivně se účastnil studentského a spolkového života. V letech 1930 až 1934 byl členem literárního salonu Zdenky Braunerové. Další jeho směřování silně ovlivnilo celoživotní přátelství s významným heraldikem architektem B. Štormem. Se Štormen sdílel i řadu společných zájmů - heraldiku, architektonické památky, kresbu a literární ambice. Zenger se po roce 1945  stal výtvarným referentem Zemského národního výboru v Praze a stál u zrodu pozdější organizace výtvarníků. V letech 1948 - 1951 byl právníkem Národní kulturní komise vedené Z. Wirthem a podílel se také na propagaci a publikační činnosti v oblasti památkové péče. V roce 1951 byl v rámci restrikce administrativy „dán do výroby" a k památkové péči se postupně vracel jako redaktor v podnicích Čedok a Turista a zejména jako vedoucí propagace v Pražském středisku památkové péče a ochrany přírody, kde byl zaměstnán až do roku 1976.
Dílo Zdeňka M. Zengera je rozsáhlé a mnohostranné. Jako redaktor a zaměstnanec PSPPOP v letech 1946 -1976 uspořádal a připravil k vydání velké množství turistických brožur, monografií, památkářských sborníků a knih, řadu z nich sám napsal, typograficky upravil a ilustroval. Je autorem vysoce ceněných knih o heraldice - Heraldika (1971) a Česká heraldika (1978). Od roku 1930 uveřejnil na tisíc článků v kulturních rubrikách novin a časopisů a asi 500 recenzí o výstavách a výtvarných umělcích. Byl externím redaktorem kulturní rubriky Lidových listů a později Lidové demokracie. Příspěvky podepisoval šifrou zmz. Na počátku jeho výtvarné činnosti stálo jednak poznání kresebného umění B. Štorma, vycházejícího ze zdrojů středověké gotiky a hagiografie, později, v letech 1937 - 1939 absolvoval školení v kresbě a malbě u E. Frinty a konečně v letech 1945 -1947 poslouchal dějiny umění na filosofické fakultě Karlovy univerzity. Tvorbě exlibris se Z. M. Zenger věnoval příležitostně od poloviny třicátých, soustavněji pak od roku 1974, kdy se poznal s činovníkem SSPE O. Hradečným a ten s jeho kresbami seznámil sběratele knižních značek. Ze záznamů autora a dalších pramenů vyplývá, že vytvořil asi 127 exlibris. Vlastníkům a objednatelům je dával jako kresby, které často sami nechávali reprodukovat zinkografickou cestou. Část nákladu pak tužkou signoval. Jiné grafické techniky nepoužíval. Zengerova exlibris jsou skutečnými značkami, v nichž je ve vzácné kompoziční jednotě skloubeno užití stylového písma s grafickým motivem. Jejich rukopis je nezaměnitelný, všechna jsou kreslena zkratkovitou, heraldicky čistou citlivou linkou vycházející ze zdrojů ilustračního dřevorytu středověkého a renesančního. Tématicky převažují náměty Zengerova zájmu - heraldika, znaky a erby rodů, církevní ikonografie, architektura, postavy světců a světic, často s vazbou na profesní nebo intelektuální záliby vlastníků. Zenger byl členem Spolu sběratelů a přátel exlibris a Spolu českých bibliofilů.
Zdeněk Maria Zenger zemřel v Praze 28. března 1987.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

 
28.02.2014 16:48:17
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one