EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Votlučka Karel
Votlučka Karel

Malíř a grafik.

Karel Votlučka se narodil v Plzni 1.říj­na 1896.

Jeho otec byl knihařem, který rovněž vydával plzeňské pohledni­ce. Snad i tato skutečnost vyvolala synův zájem o kres­lení a architekturu. Po absolvování průmyslovky a praxe u stavitele Dobrého v Plzni se v Karlu Votlučkovi probu­dila touha věnovat se umění. Ode­šel na Akademii výtvarných umění do Prahy, kde studo­val v letech 1916 -1920, jeho profesory byli mezi jinými J. Preisler a V. Nechleba. Karel Votlučka později rozšířil své umělecké vzdělání o grafické techniky v mistrovské speciálce profesora Maxe Švabinského a prof. Loukotky. Takto připraven nastoupil dráhu profesionálního výtvar­níka na níž setrval po celý život jen proto, aby mohl svo­bodně pracovat a tvořit.

Ve Votlučkově výtvarné tvorbě převládá realistická kresba, v grafice pak hlubotisk, zejména lept. Nejvíce mu uča­rovala stará Praha se svými uličkami, zákoutími a mizejí­cími budovami. V souborech leptů ze staré Prahy se dochovaly motivy z okolí Anežského kláštera, zaniklých pivovarů, Peterské čtvrti, Jedové chýše a dalších míst. Zajímaly ho i architektonické de­taily a domovní znamení pražských domů jichž nakreslil kolem stovky. Vytvořil i další soubory leptů s pražskými motivy (Sta­rý Břevnov, Gotická Praha, Maskarony, Zajímavosti praž­ské). V roce 1937 byl pověřen Měšťanským pivovarem v Plzni výzdobou jeho expozice v Československém pavilonu na světové výstavě v Paříži. Z ilustrační tvorby je třeba připomenout publikaci plzeňského historika Ladislava Lábka : Potulky po Plzni staré i nové, knihu Franka Weniga : Kytice plzeňských pověstí, knihu Karla Schvarze : Poměnky - obrázky z Přešticka a řadu příspěvků do časopisů Plzeňsko a Mladá stráž. Jako ilus­trátor spolupracoval ve dvacátých letech s Josefem Flo­rianem ze Staré Říše. Pro edici Primavera vytvořil soubor linorytů Hlavy francouzských li­terátů. Vystavoval v Praze, Vídni, dvakrát v Plzni, Jaroměři a Přešticích.

Karel Votlučka vedle řady listů drobné a příležitostné grafiky vytvořil v letech 1916-1962 přibližně 200 exlibris. Podle neúplných údajů lze těžiště tvorby knižních zna­ček položit do dvacátých a třicátých let (Buchlovan v ro­ce 1926 uvádí 48 listů). Převládající grafickou technikou je lept s charakteristickým rukopisem a výraznou linkou vzniklou hlubokým leptáním měděné desky. Z počátku dvacátých let pochází kolem dvacítky linory­tů jejichž výtvarný rukopis se od hlubotisků výrazné od­lišuje a část z nich reflektuje kubistické řešení. Tematika je velmi pestrá, vyskytují se listy ornamentální, náměty krajin, architektu­ry apod. Většina listů bývá podepsána, vyskytuje se i tiskařská značka bílého V v červeném trojúhelníku. V roce1924 vydal autor vlastním nákladem padesát výtisků soubo­ru „Deset exlibris Karla Votlučky“.

Karel Votlučka zemřel v Plzni 2.června 1963.
Podívejte se na GALERII tohoto autora !
 

01.01.2016 12:18:03
malyvlk

Webarchivováno
Národní knihovnou

ČR

Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one