EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Uiberlay Jaroslav
Uiberlay Jaroslav
Malíř a grafik.

Jaroslav Uiberlay se narodil 27. června 1921 v Jičí­ně a zemřel 5. února 1991 v Praze.

Věnoval se malbě, kresbě a grafice. Životní osudy Jaroslava Uiberlaye byly pohnuté. Dětství prožil v Jičíně a Železnici. Záhy mu zemřeli oba rodiče a brzo nato i prarodiče. Ujal se ho pak strýc v Mladé Boleslavi, kde absolvoval reálku. Ma­turoval v roce 1939 a pak se rozhodl studovat profesu­ru kreslení u profesora Blažíčka na ČVUT. Když nacisté zavřeli české vysoké školy, vrátil se do Jičína a vyučil se knihkupcem. Od patnácti let náruživě kreslil a maloval. Proto po vyučení šel do Prahy ke kreslenému filmu. Ale dlouho tam nepobyl. Po válce se vrátil ke studiu profe­sury kreslení u prof. Salcmana. Mezitím se oženil a od roku 1946 studoval pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru prof. Vlastimila Rady. Svá studia na této škole ukončil v roce 1951. Vstoupil do spolku Mánes a později do Umělecké besedy. Žil a pracoval v Průho­nicích a Želejově u Miletína. Trpké životní osudy v mlá­dí zřejmě oslabily nervovou soustavu talentovaného malíře. Tak se stalo, že zlomenina nohy způsobila ztrá­tu sebedůvěry a několikaleté přerušení tvorby na za­čátku 70. let.

Největší prostor v díle Jaroslava Uiberlaye zaujímá malba a kresba. Ačkoliv namaloval řadu zátiší i portrétů, byl především krajinářem. Na svých obrazech zachycoval světlo prosvítající mezi milovanými stromy, které jako ochránci stojí u lidských příbytků. Podobné náměty zo­brazoval i ve svých kresbách. O nich Vladimír Komárek výstižně napsal, že nejsou pouhý­mi náčrty k pozdějším obrazům, ale jsou samostatnými díly. Není však bez zajímavosti, že na čet­ných výstavách, jež připravil a jichž se zúčastnil, vystavoval obvykle jen obrazy, většinou ole­je. O grafickou tvorbu, konkrétně o lepty, se Jaroslav Uiberlay po­koušel již v roce 1952, ale podle jeho vlastních slov se mu nedařila. V roce 1959 si koupil litografický lis a na něm začal dělat drobnou grafiku a zejména exlibris. Zpo­čátku knižní značky zpracovával výhradně technikou lito­grafie. Později se zdarem vytvářel také suché jehly. Byl v grafických technikách samoukem a nebál se experi­mentovat. Tak se pokusil tisknout z lepenky, ale výsledky nebyly adekvátní uměleckému záměru. Později ryl grafi­ku do sololitu a tiskl tak knižní lístky černobílé i barevné. Volil vzdušně jemné barvy a dosáhl vynikajících výsled­ků. Dával přednost menším formátům a je možno říci, že velké grafické listy tvořil spíše výjimečně. Knižní značky představují v grafické tvorbě Jaroslava Uiberlaye nejvýznamnější část. Podle seznamu, který byl sestaven těsně před umělcovou smrtí v roce 1990, vytvořil 167 exlibris. Počet může být i větší, neboť podle vyjádření autora, když nebyl s výsledkem spokojen, přetiskoval celé listy další barvou, jindy listy dostatečně ručně koloroval pas­telem a vznikly tak varianty téhož lístku. Vytvořil také řa­du novoročenek, velikonočních přání. Obvykle tvořil ná­klad litografických lístků 100 kusů u suchých jehel 50 ku­sů, listy bývají většinou podepsány, často s vyznačením roku vzniku.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

06.09.2013 09:41:21
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one