EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Tomanová Emilie
Tomanová Emilie

Grafička a ilustrátorka.

Emilie Tomanová se narodila 23. ledna 1933 v Praze.

Studovala na Státní gra­fické škole u prof. Baláže a Dillingera, od roku 1951 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. V. Pukla, v je­hož speciálce r. 1956 absolvovala.

Její umělecká akti­vita byla zaměřena na volnou grafiku většího formátu, věnovala se však i drobné a příležitostné grafice. Z gra­fických postupů si oblíbila lept, suchou jehlu a další kombinované hlubotiskové techniky, řadu listů menšího formátu vytvořila i v litografii. Tvorba Emilie Tomanové byla úzce spjata s jejím životem a vnitřním vývojem; začíná hravou a harmonickou polohou snů, pohádek a symbolů, přechází přes imaginativní a poetické ztvár­nění krajiny k dramatu a končí soustředěným přemítáním o víře, životě a smrti. Již od vstupu Tomanové na gra­fickou scénu bylo zřejmé, že se objevila mimořádná umělecká osobnost, která především díky své poctivos­ti a citlivosti velice brzy nalezla místo v kontextu naší moderní grafiky. V dílech z let 1963-66, která měla základ v prostém inspiračním zdroji, jímž jí tehdy bylo poslání ženy a matky, posunula svoji tvorbu do sféry dětského světa a vidění. Roku 1970 ji nakrátko okouzlil svět geo­metrie, ale pak rozvinula své poetické vidění ve velkých barevných leptech. V letech 1978-81 vzniká soubor dva­nácti barevných hlubotisků na motivy Erbenovy Kytice, které se staly významným předělem v její tvorbě. V těch­to listech dominuje dramatický akcent krajinomalby spo­lu s baladickou nadsázkou. V osmdesátých letech vy­tvořila Tomanová vedle samostatných listů i několik cyklů - Rusalka (1982), Snáře (1981), Vzpomínky (1982) a Domov (1984-85). Rekapitulací a dovršením uplynulé­ho období jsou práce z let 1988-91, charakterizované listy Sindibádův ostrov, Zahrada Eden, Babylonská věž, Maják a další. Počátkům devadesátých let dominuje deset velkých grafik z cyklu Rozjímání na motivy Staré­ho a Nového zákona, jímž tvorba Emilie Tomanové vrcholí a které byly po zásluze s velkým ohla­sem přijaty na podzimním paříž­ském Salonu 1992. Tam dostala také nabídku, aby se na příštím Salonu představila samostatným souborem.

Exlibris a ostatní drobné a příležitostné grafice věnova­la Tomanová stejnou pozornost jako velkým grafickým listům i když šlo o tvorbu spíše příležitostnou než sou­stavnou. Objevují se na nich měsíční znamení, různé symboly, motivy zvířat, pohádkové náměty, krajiny i pražské veduty. V příležitostné grafice zaujímají vý­znamné místo novoročenky, které mají charakter volné­ho listu, většinou leptu. Knižních značek vytvořila Tomanová zhruba dvacet.

Emilie To­manová měla řadu samostatných výstav - po dvou ve Francii a Belgii, pět v Německu, jednu v Maďarsku, 19 v České republice a zúčastnila se 37 kolektivních mezi­národních výstav a 17 kolektivních výstav v ČSR. V letech 1971-94 byly její práce často součástí reprezentačních výstav československého výtvarného umění ve většině evropských zemí, USA, Japonsku a Thajsku. Získala ně­kolik cen v soutěžích uspořádaných v ČSR, ve Vichy ve Francii obdržela v roce 1966 prestižní cenu Noir et blanche a byla jí udělena medaile za šíření naší výtvarné kul­tury v zahraničí.

Byla členkou SČVU a od roku 1965 sdru­žení Hollar.

Emilie Tomanová zemřela v Praze 16. března 1994.
Podívejte se na GALERII této autorky !
 

04.01.2014 12:08:05
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one