EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Švengsbír Jiří
Švengsbír Jiří
Grafik.

Jiří A. Švengsbír se narodil 19. 4. 1921 v Praze, kde zemřel 3. 3.1983.

Jeho umělecká aktivita se soustřeďovala zejména na tvorbu exlibris a drobné gra­fiky, volné grafiky a známkovou tvorbu v technice mědirytu, ocelorytu a suché jehly.

J. A. Švengsbír se vyučil rytcem kovů a modelérem v Bäkerově ryteckém ústavu v Praze-Smíchově, po vyu­čení pracoval u různých firem, kde se seznámil se zdo­bením pudřenek, výrobou ražených plastických nálepek, odznaků a medailí. Krátkou dobu pracoval v Zeměpis­ném ústavu jako kreslič map. V roce 1945 byl přijat do grafické speciálky profesora A. Strnadela Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V té době byl však již zná­mým tvůrcem exlibris. Do roku 1944 již vytvořil více než sto exlibris, jejich výběr vydal pro sběratele ve dvou souborech (1942 a 1944). V této době již také začal s ry­tinami svých prvních známek, které se sice nedočkaly svého vydání, ale prokázaly, že je vynikající rytec. V roce 1949 se J. A. Švengsbír stal členem Svazu českosloven­ských výtvarných umělců a v roce 1950 absolvoval s vyznamenáním Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Tématem jeho státnicové práce bylo „Dílo Václava Hollara". V roce 1952 se stal členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Při tvorbě exlibris pracoval zejména technikou mědiryti­ny a ocelorytiny. Základní tématikou byly pražské moti­vy, portréty významných osobností, přírodní motivy (motýli, ryby ap.). Knižní značky vytvořené do r. 1949 vy­dal v několika souborech: r. 1942 -12 ocelorytin exlibris, r. 1944 - 10 ocelorytin exlibris, r. 1946 - Užitková grafi­ka, a v r. 1949 - Exlibris. V roce 1954 vyšel v 60 výtiscích soubor exlibris s námětem motýlů pod názvem Miniatury-rytiny.

Jedním z nejvýznamnějších tvůrčích počinů J. A. Š. v oblasti drobné grafiky bylo v r. 1952 vydání souboru Motýli, který obsahuje 8 grafických lístků velikosti 72:50 mm, a je považován za jeden z vrcholů umělcovy gra­fické tvorby. Další soubory drobné grafiky jsou Pražská domovní znamení (1954) a Soubor 10 dopisních značek a monogramů (1952). Na pozvánkách Fillart dubu vytvo­řil J. A. Š. mj. několik portrétů (J. Čapek, E. Kohout, J. Průcha, B. Martinů).

Svými rytinami doprovodil J. A. Š. rovněž několik bibli­ofilských tisků. J. Seifert: Mozart v Praze, K. Konrád: O Konstantinu Bieblovi, Hálkovy Večerní písně, Thiele : Pět zpěvů pro Cyrila Boudu a Jen jednou, Mařík : Veliký koncert, studii J. Pečírky : Jiří Švengsbír aj. J. A. Š. vytvořil rovněž volné rytiny větších formátů, zpočátku především podobizny. V mědirytině portrét K. Čapka, C. Boudy, W. Shakespeara, Danteho, Puškina, dr. E. Holuba, J. Myslivečka, Dona Quijota, v technice suché jehly portréty Čajkovského, Ljadova, J. W. Goetha, uměl­cova otce, Cézana a dalších. Později se stále více věno­val tvorbě grafických listů s tématem Prahy. Vznikl soubor pražských vedut v technice barevné ocelorytiny, cyklus Sto a jeden pohled na Zlatou Prahu. Jeho veduty jsou moderně pojaté, mají čistou kresbu, která zestručňuje architekturu staveb, celek kresby je oproštěn od de­tailů, vzniká tak grafický znak do­plněný několika charakteristikami. Postupem let se J. A. Š. stal jed­ním z nejvýznamnějších tvůrců poštovních známek. Zprvu jako přední rytec, později rovněž jako jejich navrhovatel. Jeho známky, zejména série s motivy Pražského hradu a Umění obohatily známko­vou tvorbu nejen svou kompozicí, ryteckým zvládnutím, ale také svou barevnou vyvážeností odpovídající origi­nálu. V soutěžích o nejlepší známku byl téměř každo­ročně, počínaje r. 1963, oceňován. Za své dílo v oblasti tvorby exlibris, volné grafiky a známkovou tvorbu obdr­žel J. A. Š. řadu ocenění, čestných uznání a medailí (1963 Cannes, 1965 Paříž, 1966 Olomouc, Světové vý­stavy poštovních známek Praha 1968 a 1978, 1970 Medaile za zásluhy o výstavbu hl. města Prahy aj.).

V ro­ce 1981 byl jmenován zasloužilým umělcem.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

06.09.2013 09:39:36
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one