EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Suchánek Vladimír
Suchánek Vladimír
Malíř a grafik.
Vladimír Suchánek se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují.
Vladimír Suchánek byl významným českým malířem a grafikem, jehož rozsáhlá celoživotní grafická tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí. Působil jako umělec v oboru volné grafiky, exlibris i jako ilustrátor a tvůrce poštovních známek.
Výtvarná studia absolvoval nejprve na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze (1952–1954) u profesorů Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického, odtud pak přešel na Akademii výtvarných umění, do grafického ateliéru prof. Vladimíra Silovského, kde v letech 1954 až 1960 získal jak nezbytnou teoretickou průpravu, tak především dobré základy grafického řemesla. V násIedujících letech Vladimír Suchánek zkoušel nejrůznější techniky a jejich výrazové možnosti, vedle dřevořezů, kombinovaných hlubotiskových technik, lavírovaných kreseb a monotypů vytváří i první barevné litografie. Právě barevná litografie se nejlépe osvědčila jako prostředek pro vyjádření autorova záměru, a tak se během několika málo následujících let stala jeho nejpoužívanější technikou. Také Suchánkův výtvarný názor se postupně tříbil a ve druhé polovině šedesátých let vykrystalizoval ve svébytný a nezaměnitelný grafický projev. Náměty grafických listů Vladimíra Suchánka vycházely ze snad nevyčerpatelných zdrojů jeho bohaté fantazie a lyrické básnické invence. Své myšlenky však autor nevyjadřoval zjednodušeně a přímočaře, nýbrž byly jen napovězeny a záleží na citlivosti a vnímavosti každého diváka, jak je dotvoří ve své obrazotvornosti. Právě obsahová víceznačnost obestírá jednotlivé listy zvláštní osobitou atmosférou, tajemným napětím a vytváří působivé poetické asociace. Zvláštní postavení v Suchánkově grafické tvorbě zaujímají portréty a pocty významným umělcům. Autorovi zde nejde o pouhé zobrazení fyziognomie, ale snaží se především vystihnout a výtvarně vyjádřit charakter umělecké tvorby portrétované osobnosti. Základním vyjadřovacím prostředkem Suchánkových litografií byla virtuózní kresebná linka, často přecházející z pevného profilu tváře nebo postavy do improvizovaných volných obrysů. Kresbu kombinoval s lavírovanými barevnými plochami či skvrnami, v nichž využíval svých zkušeností z akvarelu a monotypu. Významná úloha přísluší také vytříbené, tlumené, velice kultivované barevnosti. I v přístupu k barvě se autorův projev vyvíjel : zpočátku měla pouze funkci kolorující, brzy se však stává přirozenou součástí výtvarné kompozice. A jak můžeme vidět zejména na listech z poslední tvorby, představovala pro něj barva zcela svébytný výrazový prostředek. Vedle volných grafických listů byly neodmyslitelnou součástí tvorby Vladimíra Suchánka také ilustrace k veršům českých i světových básníků a také drobná užitková grafika – ex libris a novoročenky. Má-li být výčet výtvarné aktivity Vladimíra Suchánka úplný, musíme jej doplnit ještě o návrhy gobelínů, art protisů, nástěnných maleb a keramických stěn. Vladimír Suchánek patřil k významným osobnostem našeho současného výtvarného umění; svědčí o tom řada cen a čestných uznání, které získal na mnoha přehlídkách evropské a světové grafiky. Svojí tvorbou sehrál roli ve vývoji českého umění v druhé polovině dvacátého století. Jeho grafické listy jsou bohaté osobitou poezií a barevností. Uspořádal 174 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Za svou grafickou tvorbu získal na tři desítky cen. Poslední uznání získal v roce 2006, kdy získal Medaili Za zásluhy III.stupně z rukou prezidenta republiky. Jeho díla jsou zastoupena v předních galeriích, muzeích a soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí, například ve sbírkách Národní galerie v Praze, Albertina Wien, Rockford Prints Museum a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek. Od roku 1995 byl předsedou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR.
Vladimír Suchánek zemřel 25.1.2021.
Podívejte se na GALERII  tohoto autora !
26.01.2021 13:27:31
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one