EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Stehlík Ctirad
Stehlík Ctirad
Grafik a malíř.
Ctirad Stehlík se narodil 10. května 1938 v Praze.
V letech 1954 – 1958 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické v Bechyni (prof. B. Dobiáš st.), poté v letech 1958-1964 na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Ladislav Čepelák a Karel Souček).
Pro tvorbu akademického malíře Ctirada Stehlíka je charakteristické para­lelní rozvíjení několika výtvarných oborů - mal­by, volné a příležitostné grafiky, kresby a kera­miky, ovlivňujících se navzájem v možnostech výrazových prostředků i v tematickém rozpra­cování jednotlivých výtvarných žánrů.
Všestranně založený tvůrčí profil autora se rozvíjel pod vli­vem různých životních okolností, mezi něž nepochybně patřil bezprostřední příklad Ctiradova otce, národního umělce Karla Stehlíka, stejně jako později výrazná pedagogická osobnost ná­rodního umělce Karla Součka na Akademii vý­tvarných umění v Praze. Připočteme-li jeho stu­dium na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni a dále autorův soustavný, i když v za­čátku víceméně privátní zájem o grafiku, získá­me představu o širokém rozpětí výrazového pole, v němž vyzrával Stehlíkův osobitý styl i příznačný motivický repertoár.
Převážná většina malířského a grafického díla Cti­rada Stehlíka se tematicky vztahuje ke krajině a přírodním motivům, kterými vstoupil do povědomí nejširší veřejnosti. Ve skutečnosti osciluje však je­ho výtvarný záběr mezi krajinou, figurální tematikou a zátiším, z nichž poslední přitahovalo autora již během akademických studií. Zatímco lze ve ztvárnění krajinného motivu rozlišit v podstatě dva názorové přístupy smyslově bezprostředního uchopení motivu na jedné a jeho dekorativně abstrahované stylizace na straně druhé, vychází v zátiší z hlubšího pod­loží domácích malířských tradic - lyrické linie syntetického kubismu, vývojově podstatně mo­difikovaného a přepodstatněného v díle Emila Filly a především Františka Tichého. Navíc je pro Stehlíkovu tvorbu příznačná vazba určitých témat na odstíněné formální přístupy i s tím spo­jené použité určité techniky. V olejových obra­zech najdeme např. hlavně konkrétní krajinné záběry, které trvale vrostly do autorova rejstříku jako motivy rodného kraje - jihočeského Mi­levska a Sedlčanska, kam se neustále vracel a tvořil. V litografiích naproti tomu se setkáváme již s poeticky zhodnocenými a pro tato místa charakteristickými přírodními náměty, např. starých bizarních stromů s choroši, sbíhajícími se brázdami oranic do vysokého horizontu, s roz­lehlými plošinami, na nichž se povalují veselé barevné valounky -původně izolované bloudící mořenové kameny. Zatímco v rané vrstvě Stehlí­kovy tvorby dominuje obraz provázený zájmem o hlubotisk, konkrétně suchou jehlu, převládá v jeho práci od první poloviny sedmdesátých let litografie. Figurální náměty suchých jehel nadané značnou dávkou osobitého humoru a příznačné suverénní kresebnou arabeskou, vystřídá v litografii téměř výhradní zájem o krajinu a zá­tiší. Na seznamu jeho prací se setká­váme s oblíbenými kuřáckými rekvizitami, hracími kartami, šachovými figurkami, také vějířem, ovocem, dokonce i hlávkou zelí - tedy s před­měty, které definitivně okouzlily jeho imaginaci jako určité symboly moderního malířství, ale i ty, s nimiž se setkáváme v každodenním životě a soukromí. Autor je volně přiřazuje vedle sebe, bez zvláštních kompozičních záměrů je nechává působit v rozvinutém obrysu přísně bočního po­hledu. Osobitou kombinací kaligrafických prvků s úsilím o věcnou definici jejich existence ve vylehčené, barevně prozrněné ploše, podtrhuje vnitř­ní magický rozměr předmětů.
Stehlíkovo dílo najdeme ve sbírkách NG v Praze, AJG v Hluboké nad Vltavou, Ermitáži v Petrohradu, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.
Ctirad Stehlík zemřel 20. října 2004 v Praze.
Podívejte se na GALERII tohoto autora !
01.06.2015 07:28:52
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one