EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Štáfl Otakar
Štáfl Otakar
Malíř a grafik.
Otakar Štáfl se narodil 30. 12. 1884 v Havlíčkově Brodě

Syn řezbáře J. Štáfla (1860-1938) navštěvoval od r. 1897 gymnázium Havlíčkově Brodě, to ale nedokončil. Od roku 1903 žil v Praze, studoval na kra­jinářské škole F. Engelmüllera a na uměleckoprůmy­slové škole. Působil jako kreslíč předloh pro tisk na texti­lie, kreslil pro časopisy "Český květ" a "Zlatá Praha", stal se zaměstnancem nakladatelství Politika, pro něž kreslil pla­káty a příležitostné tisky a které v letech 1912 a 1913 knižně vydalo jeho obrazové cykly z Detvy a Chodska. V téže době se podílel jako režisér a herec na vzniku ně­kolika filmů společnosti ASUM (Sedláčková, Urban). Štáfl měl široké zájmy obecně kulturní, společenské a organi­zační - v průběhu první světové války pomáhal v Praze organizovat humanitární akce, v Havlíčkově Brodě se za­sazoval o postavení pomníku K. H. Borovského a spolu­pracoval na organizaci řady akcí vztahujících se ke K. H. B. v Havlíčkové Brodě i v Praze. Od roku 1913 pravidel­ně jezdil do Vysokých Tater, které zaujaly mimořádné místo v jeho životě i tvorbě. Roku 1922 přišel s myšlen­kou vybudovat památník obětem hor a až do roku 1938 se zúčastnil její realizace známé později jako symbolic­ký hřbitov pod Ostervou. Za okupace Štáfl žil v Praze a často zajížděl na Vysočinu. Při leteckém náletu 14. února 1945 zahynul v domě č. 20 v Mánesově ulici na Vinohradech spolu se svou ženou Vlastou a současné byla zničena i velká část jeho umělecké pozůstalosti. Městský úřad v Havlíčkově Brodě v roce 1957 zřídil a do­sud spravuje Štáflovu stálou výstavní expozici.

Štáfl byl čle­nem Jednoty výtvarných umělců a SVU Mánes. Jako výtvarný umělec nezasáhl Otakar Štáfl nijak význam­ně do vývoje českého umění. Vedle kreseb, ilustrací, příležitostné a užitkové grafiky je těžiště jeho vý­tvarné činnosti v malbě technikou akvarelu. Námětem byly z části městské veduty (Havl. Brod, Hlinsko, Praha, Chrudim), hlavně však krajiny (Chodsko, Vysočina, Detva) a zejména Vysoké Tatry. Českomoravské podniky tiskař­ské vydaly roku 1928 album 120 reprodukcí akvarelů z Tater. Řada kreseb a akvarelů má dnes již dokumentár­ní hodnotu.

Otakar Štafl vytvořil více než 200 knižních značek. První ex­libris nakreslil v roce 1908, vznik dalších pak lze rozdělit do dvou údobí. V době práce pro Politiku (1909-1913) vzniká 102 knižních značek. Znovu se vrací k exlibris po návratu ze Slovenska, kdy v letech 1940-1945 vzniká 40 značek. Obě hlavní období lze zřetelně rozeznat námětově i technicky - zatímco ve druhém jde výhradně o zinkografické reprodukce kre­seb s líbivými náměty bez velkých uměleckých ambicí, prvé období přináší řadu prací zajímavých a stylové čistých. Pokud jde o užití grafické techniky, převládá reprodukce kresby, vyskytují se však i škrabky do Maeserovy desky, dřevoryty a hlubotisky. Výše nákladu jednotlivých tisků nebyla zjištěna, většina prací je signována v desce buď jménem nebo charakteristickou značkou malířských štaflí, tisky nebývají podepsány.

Otakar Štáfl zemřel 14.2.1945 v Praze, pohřben je v Havlíčkové Brodě.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

30.11.2013 07:00:50
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one