EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Preissig Vojtěch
Preissig Vojtěch

Grafik a malíř.

Vojtěch Preissig se narodil 31. července 1873 ve Světci u Teplic.

Školní léta strávil na českých a německých školách. Roku 1884 se rodina přestěhovala do Prahy a Preissig navštěvoval reálné gymnázium v Ječné ulici. V letech 1892 - 1897 studoval na Uměleckoprůmyslové škole kurs kreslení pro učitele a později dekorativní architekturu u prof. B. Ohmanna. Na radu tehdy respektovaného L. Marolda odešel roku 1897 přes Vídeň a Mnichov do Paříže, kde pracoval mimo jiné v atelieru A. Muchy a intenzivně se věnoval grafice, zvláště leptu a dřevorytu. Roku 1903 se vrátil do Prahy, našel uplatnění v České slévárně písma a o dva roky později si otevřel vlastní grafický ateliér „Česká grafika", kde chtěl vytvořit středisko sdružující přední české umělce v tomto oboru. Pro finanční obtíže atelier roku 1909 likvidoval a v únoru 1910 na výzvu svého bratra odjel do USA, kde byl celých 21 let činný jako pedagog a umělecký poradce velkých nakladatelství a tiskáren na několika místech východní části Spojených států. Významné bylo jeho působení v Bostonu v letech 1916 - 1926, kdy také pomáhal Štefánikovi a T. G. Masarykovi v americkém odboji. Pressig byl v USA respektovaným umělcem a pedagogem a jeho výstava v Bostonu (1926) byla přijata s velkým zájmem a obdivem. Posledních pět let svého amerického pobytu žil na Long Islandu v New Yorku. S nadšením sledoval vznik samostatné ČSR a spolupracoval s novými československými institucemi. V roce 1920 se krátce podíval domů, ale trvale se s rodinou vrátil až v létě 1931. Setkal se však s neporozuměním a nedostatkem příležitostí, žil s podporou státu a mecenáše - průmyslníka Waldese a na téměř pět let přerušil svoji tvůrčí činnost. Po roce 1938 se aktivně zapojil do odbojové činnosti, podílel se na vydávání a rozšiřování ilegálního časopisu „V boj". V září 1941 byl spolu se svou dcerou Irenou zatčen, vězněn v Drážďanech a na Pankráci, v roce 1943 převezen do koncentračního tábora v Dachau, kde 11. června 1944 ve věku jedenasedmdesáti let zemřel.

Vojtěch Preissig byl zakládajícím a od roku 1945 i čestným členem sdružení Hollar.

Vojtěch Preissig patří k nejvýznamnějším představitelům české secese a vedle grafiky jsou známy především návrhy písma typografie. Jeho výtvarná tvorba prošla složitým vývojem. V Paříži a v období před odjezdem do USA se věnoval převážné dekorativní tvorbě a grafice. Roku 1906 vydal pro New York svůj snad nejznámější cyklus dvaceti barevných leptů „Colloured Etchings" s úvodním slovem Miloše Jiránka. Jednotlivé listy souboru vznikaly postupně již od přelomu století, jsou mezi nimi „Modrý ptáček", „Sedm havranů" a řada dalších, které bezesporu patří ke zlatému fondu české grafiky. Roku 1909 vydal v Topičově nakladatelství soubor „Slovácko" a ve stejné době tvoří rozměrné černobílé lepty s náměty stromů. Intenzivně se zajímal o knižní grafiku, pro Spolek českých bibliofilů připravil slavné vydání Slezských písní Petra Bezruče (1908) a s Karlem Dyrynkem vydal vlastní knihu „Barevný lept a barevná rytina". Roku 1903 nakreslil ilustrace k „Broučkům" Jana Karafiáta. Ve Spojených státech se vedle pedagogické činnosti věnoval propagační grafice (vytvořil řadu plakátů) a vyučuje linoryt. V USA vznikly také barevné lepty s pražskými náměty, úpravy a ilustrace několika bibliofilií a návrh původního písma, které roku 1925 odlila pražská Státní tiskárna. Po návratu do Prahy v roce 1931 a po zklamání, které mu přineslo nepochopení české veřejnosti, se odmlčel a teprve jako dvaašedesátiletý se odhodlal ke zcela nové výtvarné činnosti. Pracuje na abstraktních obrazech a kresbách, zabývá se tzv. elementární grafikou - užívá otisky materiálů, smirkových papírů a předmětů. Z prací tohoto posledního tvůrčího období se do veřejných sbírek dostala jen malá část. Díla jsou v Národní a Alšové jihočeské galerii a byla vystavena teprve roku 1983 v Roudnici nad Labem a v Karlových Varech. Zatčením v roce 1941 se Preissigova tvorba uzavírá.

Tvorba knižní značky zcela koresponduje s Preissigovým zájmem o krásnou knihu a typografii, avšak v celkovém rozsahu díla nepředstavuje významnou část. Vytvořil celkem 60 exlibris. V použitých technikách převažují reprodukce kreseb, tisk z výšky a lept. Podepsané listy se prakticky nevyskytují, charakteristické je užití značky PV.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

 

10.11.2013 17:52:49
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one