EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Němec Karel
Němec Karel

Malíř a grafik.

Karel Němec se narodil 25. 10. 1879 v Novém Městě na Moravě.

Byl jediným synem novoměstského řemeslníka. Základní vzdělání absolvoval v rodišti a v Jihlavě a čtyři roky pra­coval jako sedlářský učeň. Z této doby se datuje přátel­ství s mladším rodákem sochařem Janem Štursou, s Petrem a Jaroslavem Křičkou a malířem Oldřichem Blažíčkem. Roku 1903 odjel přes odpor rodičů studovat na soukromé ma­lířské škole Aloise Kalvody v Praze, kde se setkával s Josefem Váchalem a Gustavem Macounem, s nimiž udržoval přátelské styky po celý život. Již roku 1907 byl přijat do SVU Mánes, v roce 1910 na AVU k prof. H. Schweigerovi, avšak téhož roku se vrací do Nového Města hospodařit. Kromě práce v hospodářství se dále věnoval výtvarné tvorbě (své práce posílal na výstavy Mánesa) a intenzívně pracoval na rozvoji Horáckého mu­zea. Později se stal jeho kustodem a dlouholetým čle­nem muzejní rady. Horácké muzeum v Novém Městě spravuje rovněž uměleckou pozůstalost Karla Němce. Roku 1914 byl povolán do armády a krátce po nasazení na ruskou frontu byl raněn a zajat. Až do roku 1917 byl v za­jateckém táboře v Nižním Novgorodu a v Charkovské gu­bernii, na Ukrajině pak ještě rok zůstal a pracoval pro na­kladatelství Ruch. Po návratu do Nového Města se znovu intenzivně pustil do výtvarné práce a současně hospo­dařil. Roku 1920 se stal členem SVUM v Hodoníně, s nímž po mnoho let vystavoval. Aktivní uměleckou čin­nost končí v polovině padesátých let.

Malířská tvorba Karla Němce zahrnuje oleje a kresby, přičemž do třicátých let převažovaly oleje, kresbám a pře­devším kolorovaným perokresbám se více věnoval ve druhé polovině své tvůrčí aktivity. Těžištěm jeho tvorby je však grafika, kde vytvořil téměř 130 volných listů, 5 roz­sáhlých cyklů a kolem 400 exlibris, vše, až na výjimky technikou tisku z výšky, v mnoha případech jako barev­né soutisky několika desek. V letech 1919-1930 ilustroval a vyzdobil 20 knih, většinou bibliofilských tisků s původními grafika­mi. Roku 1923 vznikla první sgrafita, která tvořila následu­jících dvacet let velmi podstatnou část Němcovy tvorby. Vzniklo celkem 193 obrazů na šedesáti místech Vysoči­ny, v Brně, Havlíčkové Brodě a Znojmě. Nejznámější je výzdoba věže a budovy kostela v Novém Městě, kde jsou sgrafita na 26 polích a mají celkovou plochu 520 čtverečních metrů. Jeho dílo charakterizuje láska a obdiv k přírodě a životu, kde autor nebyl povrchním pozorovatelem, ale osobností plnou energie, pracovitosti a houževnatosti. Náměty pro grafiky a část kreseb nacházel v bájích, pohádkách a ve všedním životě na Horácku, pro většinu olejů a kreseb pak v kraji­ně rodného kraje.

Exlibris začal Němec tvořit již za svého pražského pobytu roku 1909 a z jeho rukou jich vyšlo ne­jméně 375. Grafickou technikou je v naprosté většině dřevoryt, čas­to dvou až tříbarevný, v prvních letech linoryt, ve čtyři­cátých a padesátých letech se vyskytují zinkografické re­produkce kresby. Pro tisky rad užíval staré hrubší papíry, náklady tisků nejsou známy a nebývají vyznačeny. Tisky jsou často podepsány a téměř vždy obsahuje tisková deska autorskou značku spojených verzálek monogramu KN. Knižní značky Karla Němce jsou velmi charakteristic­ké a těžko zaměnitelné, první práce nesou některé rysy secese. Náměty samozřejmé ovlivnili objednatelé. Karel Němec však záhy nalezl svůj vlastní výtvarný výraz, který se od roku 1918 prakticky nemění. Převládají motivy fi­gurální, přičemž kulisa a kostým minulých století nebrání dát prostor umělcově fantazii s nepřeberným množstvím nápadů. Z listů vyzařuje zvláštní baladičnost, smysl pro humor a shovívavá láska k životu. Vyskytuje se několik lis­tů erotických a vetší počet prací s říkankami a průpovídkami.

Karel Němec zemřel 17. 6. 1960 v Novém Městě na Moravě.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2021 09:22:53
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one