EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Mařík Otakar
Mařík Otakar
Malíř a grafik.

MUDr. Otakar Mařík se narodil na Kladně 29. července 1915.

Jeho otcem byl akademický malíř a grafik Jaroslav Mařík, později dlouholetý profesor reálného gymnázia v Lou­nech. Otce také připomíná i pseudonym, který si Otakar zvo­lil, srozumitelný všem franštinářům: M.(ařík), FILS (syn).

O vztahu k tatínkovi a zálibě v grafice říká: "Když můj otec s grafikou začal, byla mi čtyři léta a od té doby jsem v prostředí tvořivé práce žil. Nejprve jsem otce sledoval, pak občas "pomáhal", ale brzy jsem si samostatně leccos zkou­šel, když jsem byl starší." Potom přišla obvyklá léta pracovních povinností jako studenta, později jako mladého lékaře a konečně jako primáře lounské chirurgie. S vlastní tvorbou vystoupil na veřejnosti až ve své padesátce, kdy už to bylo o něco lepší s volným časem. Zamiloval si dřevoryt, i když občas zabrousil i do jiných grafických technik, tak dobře mu známých z domova. V tovaryšských letech získával řadu podnětů a poučení od profesora Vojtěcha Cinybulka, s nímž jej jako s generačním druhem pojilo přátelství. Třeba říci, že Mařík se již z počátku svého veřejného působení představil jako vyzrálý umělec s vlastním originálním viděním, s vysokou úrovní své tvorby, v níž nebylo takřka umělec­kých výkyvů směrem dolů, u řady autorů tak běžných. Naopak jeho forma se stávala lety sevře­nější, výrazové prostředky umírněnější a jeho vidění světa směřuje k stále většímu abstrahování od nahodilého. To je zvláště patrno na stylizacích konkrétní architektury, zdůrazňujících její jedinečnost a současně i slohovou sounáležitost nebo na objektech živé a neživé přírody.

Do SSPE vstoupil v roce 1943. Ve své tvorbě exlibris používal téměř výhradně dřevoryty, členěné do logických plošek s náměty květin, ptáků, architektury, hudebních nástrojů a dalších různých předmětů, symbolizujících zájmy majitele exlibris. Latinská motta nebo celé nápisy ukazovaly na tvůrce se širokým huma­nistickým vzděláním.

Mařík za dobu své veřejné tvorby vytvořil více než 500 exlibris a novoročenek, další volnou grafiku v to nepočítaje. V Čechách, na Moravě a v zahraničí měl na desítku samostatných výstav a pravidelně se vždy zúčastňoval spolkových akcí SSPE. Jen v zahraničí vystavoval na 100 výstavách exlibris a běžně obesílal řadu soutěží. Tím si vytvořil přístup na evropské forum, kde v sou­těžích získal řadu cen a čestných uznání. Projevilo se to i v zahraniční exlibristické literatuře, kde vyšla o jeho tvorbě řada monografických prací.

MUDr. Otakar Mařík zemřel 11. 10. 2006 v Lounech ve věku devadesáti jedna let.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

29.12.2021 09:17:17
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one