EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Macková Anna
Macková Anna

Grafička a malířka.

Anna Macková se narodila 13. dub­na 1887 ve Studeňanech u Jičína.

Vlastní nadání, ctižádostivost, organizační schopnosti i dobré majetkové po­měry rodiny dovolily, aby si prosadila možnost studia ma­lířství, povolání v té době pro ženu neobvyklé. Od roku 1909 navštěvovala soukromou malířskou školu Karla Reisnera v Praze, studovala na všeobecné škole kreslení a ma­lování pro dámy Umělecko průmyslové školy v Praze, gra­fiku se učila v roce 1915 v atelieru Františka Horkého. Vý­znamnou roli v jejím životě i tvorbě sehrálo setkání s Josefem Váchalem, s nímž se seznámila ještě před první světovou válkou a který ji pomohl bezpečně ovládnout techniku dřevorytu, zvláště vícebarevného. Po smrti Váchalovy manželky Marie v roce 1922 se pak Anna Macko­vá stala jeho celoživotní družkou a prožila s ním téměř půl století velmi rušného a pohnutého života. Macková ráda cestovala - s Váchalem i sama podnikla ve 20. a 30. letech řadu cest na Šumavu, Chod­sko, do Krkonoš, na mnohá místa na Slovensko, do Dalmá­cie a do Bulharska. Motivy z těchto cest a později přírod­ní scenerie Jičínska a Českého ráje se staly stálou inspirací jejího díla. Anna Macková byla pracovitá a zručná, sama na ručím lisu tiskla většinu svých grafických listů a aktivně se podílela na realizaci Váchalových knižních i grafických pro­jektů. Od jeho založení v roce 1921 byla členkou Kruhu vý­tvarných umělkyň v Praze a pravidelně s ním vystavovala, počátkem 20. let se aktivně podílela na činnosti Spolku sběratelů a přátel ex libris. Byla členkou Spolku českých bibliofilů a Svazu československých výtvarných umělců. V roce 1939 se s Váchalem odstěhovala do Studeňan.

Ve výtvarném díle Anny Mackové výrazně převládá grafi­ka nad tvorbou malířskou. Jejím hlavním a celoživotním vyjadřovacím prostřed­kem se stal dřevoryt. První listy vznikly kolem roku 1915 a ne­sou znaky doznívající české secese. Počátkem dvacátých let se objevily barevné dřevoryty, u nichž je patrný vliv školení Josefa Váchala. Nejplodnějším obdobím jejího života byla léta dvacátá. Velkou část svých grafických listů koncipovala Macko­vá jako součást cyklů nebo soubo­rů, kde k nejznámějším patří „Do­mažlice" (1917), „Z Českého ráje" (1918), „Náchodsko" (1919), „Z čes­kých krajů" (1920), „Korčula" (1923), „České motivy" a „Zvířátka" (oba z roku 1926), „Hřbitovní nápisy v Albrechticích" a „Prášilská papírna" (1931). Anna Macková vydala rovněž tři autorské knihy a to „Kozlíček" (1922), „Koleda" (1921) a „ Prázdnino­vé putování" (1927). Grafická alba i autorské knihy svojí kon­cepcí a řešením svědčí o hledání vlastního vztahu k tzv. krásné knize a bibliofilii. Se zájmem o knihu souvisí zřejmé i zaujetí Anny Mackové pro tvorbu exlibris. Od roku 1915 až do roku 1959 jich vy­tvořila 226. Všech­na exlibris jsou ryta do dřevěných desek nebo do linolea; barevných je celkem 30, první z roku 1921. Většina listů nese některou z autorských značek vyrytých přímo do tiskové desky současně s letopo­čtem vzniku. Velkou část listů tiskla autorka sama. Častými náměty exlibris byla zvířata, zejména ptáci, li­dové ornamenty a později pak květiny a krajiny. Autorka vydala v letech 1918 - 1928 celkem pět souborů exlibris. Knižní značky vystavo­vala v mnoha zemích Evropy, v USA a Argentině.

Anna Macková zemřela 4. května 1969 v Nové Pace ve věku 82 let a je pochována na hřbitově v Radimi nedaleko Stude­ňan. Na stejném hřbitově je pohřben i Josef Váchal, který svoji družku přežil o pouhých pět dnů.

Podívejte se na GALERII této autorky !

29.12.2021 09:09:40
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one