EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Lander Richard
Lander Richard

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog.

Richard Lander se narodil 13. 6. 1904 v Praze-Karlíně.

V roce 1922 maturoval na reálce v Kutné Hoře a byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde absolvoval všeobecnou a speciální školu prof. Jar. Bendy (grafika a užitá malba).

Studoval rovněž na ČVUT a filozofické fakultě UK v Praze.

V letech 1928 - 1941 učil na mnoha středních školách (Michalovice, Litomyšl, České Budějovice, Chrudim, Český Brod), dále pak na Státní grafické škole, na Uměleckoprůmyslové škole a od roku 1955 na loutkářské katedře divadelní fakulty AMU v Praze. Zde byl jmenován docentem a později profesorem loutkářské scénografie (1969).

V 30. letech spolupracoval s V. Vyhnánkem na obnovení činnosti sokolského loutkového divadla v Uhlířských Janovicích. V roce 1942 založil společně s B. S. Urbanem a A. S. Urbanovou ve Sdružení výtvarníků Purkyně maňáskovou scénu, pro kterou psal texty a podílel se na scénografickém řešení. Jako kreslíř i scénograf měl pevně vyhraněný styl nezávislý na dobových tendencích, charakteristický výraznou zkratkou. Jako grafik se zabýval úpravou knih, ilustracemi učebnic, plakáty, diplomy, navrhoval také např. jevištní úpravy (asi 30 her). Jako kreslíř a karikaturista přispíval do četných listů v Čechách, Moravě i Slezsku. Mnoho let byl místopředsedou Sdružení výtvarníků v Praze, členem časopisů Loutkář a čs. sekce UNIMA.

Tvorbě exlibris se Richard Lander věnoval po celou dobu své tvůrčí činnosti. První exlibris jsou z roku 1923 a poslední z roku 1981. Celkem jich podle soupisu, který zpracoval Otakar Hradečný, vytvořil 284. Zpočátku používal dřevoryt, lept, litografii, ojediněle kamenorytinu a suchou jehlu, později kresbu reprodukovanou zinkograficky a postupem času převažoval dřevoryt, linořez a papírová koláž. Vojtěch Cinybulk v úvodu k soupisu knižních značek R. Landra píše: „Tvář Landrových knižních značek (a nejen jich) určoval vždycky a zásadně smysl pro řád. Strohá až přísná stavba jeho prací kterékoliv z mnoha úkolových oblastí vyplývala jak z umělcovy povahy, tak z tvůrčí řehole a kázně Bendovy speciálky na uměleckoprůmyslové škole. Odtud pramení jistě i cit pro písmo, pro jeho charakter i pro jeho význam v kompozici celku - tedy i v exlibris, kde legenda je organickou a neodmyslitelnou součástí. Landrovi je knižní značka grafickým specifikem s veškerými náležitostmi, tak jako je tomu u poštovní známky nebo u plakátu. S tím souvisí i Landrovo respektování charakterizačních požadavků majitele, s nimiž se ovšem vždycky dovede vypořádat se ctí, tak aby nebyl potlačen jeho výtvarný projev."

V roce 1994 uspořádal Památník národního písemnictví spolu s Muzeem loutkářských kultur Chrudim výstavu drobné grafiky (ex libris) a scénických návrhů Richarda Landera v pražské Nové síni.

Richard Lander zemřel 7. 11. 1982 v Praze.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

 

 

 

29.12.2021 09:05:35
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one