EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Kubíček Rudolf
Kubíček Rudolf
Malíř, grafik a pedagog.
Rudolf Kubíček se narodil 18. března 1891 v Uherském Hradišti.
Střední školu absolvoval ve svém rodišti, v letech 1910-1911 studoval na soukromé malířské škole G. Bauer - Streblow ve Vídni, v letech 1910 -1915 na Umělecko-průmyslové škole v Praze (prof. E. Dítě, K. Mašek). Jeho studia přerušila válka, dokon­čil je až v letech 1918-1920 aby v prosinci 1921 absolvoval v grafické speciálce prof. F. Kysely. Jeho spolužáky byli mezi jinými B. Krs, J. Baruch, J. Vodrážka, J. Solar, S. Tuzar a V. Fiala. Od září 1920 vyučoval kreslení na Odborné škole knihvazačské u Uherském Hradišti a na dalších školách v regionu. Ředitelem knihvazačské ško­ly byl od roku 1923 až do roku 1950. V letech 1951-1962 učil na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti a v letech 1952-1954 byl jejím ředitelem.
Ruda Kubíček byl velmi aktivním účastníkem a organizátorem kulturního života v Uherském Hradišti, byl kustodem grafických sbírek Slováckého muzea, členem správního výboru Slovácké filharmonie, předsedou klubu esperantistů, členem Výtvarného spolku Aleš v Brně, později členem Svazu čs. výtvarných umělců.
V umělecké tvorbě Rudy Kubíčka převládala užitá gra­fika (návrhy knižních vazeb, příležitostná grafika, plaká­ty, úpravy publikací apod. Ve dvacátých letech se zúčastnil několika evropských výstav knižní grafiky a plakátů a několikrát byly jeho práce oceněny. Pravidelně vysta­voval s SVU Aleš, na regionálních salonech a výstavách Svazu čs. výtvarných umělců. K šedesátým narozeninám připravilo Slovácké muzeum přehled jeho celoživotní výtvarné práce. Ve Slováckém muzeu je také uložena část jeho umělecké pozůstalosti. Tvorba exlibris zaujímá v umělecké činnosti Rudy Kubíčka významné místo. Soupis B. Beneše Buchlovana vydaný SSPE v roce 1941 znamenává 153 listů exlibris, doda­tečně se podařilo soupis rozšířit o dalších 51 položek. Exlibris Rudy Kubíčka jsou neokázalé užitné knižní značky, z větší části litografie, ale také dřevoryty a v pozdější době zinkografie. Většina grafických listů i exlibris nese v tis­kové desce označení KMR s prvým písmenem stranově obráceným. Jde o společnou autorskou značku a mono­gram Rudolfa a Mary Kubíčkových.
Ruda Kubíček zemřel 6. dubna 1981 v Uherském Hradišti.
Podívejte se na GALERII tohoto autora !
29.12.2021 09:01:25
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one