EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Moravec Alois
Moravec Alois

Malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor.

Alois Moravec se narodil 5.1. 1899 v učitelské rodině v horské jihočeské vesničce Malá Chyška (nyní Chyška) u Milevska.

V roce 1908 se odtud rodina přestěhovala do Pootaví, do Střelských Hoštic u Strakonic. Díky talentu studoval již v letech 1913-1916 na Umělecko-průmyslové škole v Praze (E. Dítě, A. Hofbauer, F. Kysela) a 1916-1920 absolvoval grafickou speciálku M. Švabinského na AVU. V létech 1923-1941 učil v Plzni a v Praze. Od roku 1916 ilustroval sta knih české i světové literatury (Melantrich, DP, Topič, Vilímek, Šmidt, Vyšehrad, SNDK, SPN aj.); pilně kreslil i pro noviny a časopisy. Záhy se stal členem Umělecké besedy (1917-1936), od 1921 SČUG Hollar (ve 20. létech pracoval hlavně v grafice), 1936-1950 Sdružení jihočeských výtvarníků. Od 1916 obesílal skupinové výstavy, od 1929 vystavoval samostatně. Dostalo se mu řady poct (Turkova cena 1925, 1. cena v soutěži SSPE 1927, zlatá medaile ze světové výstavy v Paříži 1937, čestná uznání SČB 1937 a 1939, cena Jihočeské besedy 1942, cena České akademie věd a umění 1949, zasloužilý umělec 1974, čestný člen SSPE a SČB).

Mládí prožité na jihočeských vsích vtisklo do osobnosti A. M. vše podstatné, takže bouřlivý rozvoj evropského moderního umění v době jeho výtvarného formování se ho zásadně nedotkl (ač soudobé výtvarné směry znal a při svých cestách po evropských galeriích se seznámení nevyhýbal), ale zůstával formálně i obsahově neochvějně věrný realismu alšovské tradice. Za studia byl krátce ovlivněn Kyselovým dekorativismem a později natrvalo nesplynul ani se sociální orientací svých blízkých vrstevníků; snad jen v pádnosti jeho linorytů, možná také v motivech koupání apod. lze tušit ozvěny kubismu, v suchých jehlách krajinných motivů 20. let se zas náznakem projevují prvky dobového neoklasicismu. Spolu s generačními druhy Sedláčkem, Radou, Rabasem aj. se stal malířem české krajiny (zvláště Pootaví, Šumavy), ale především vesnického života. Pohotovou a přesvědčivou, ač osobitě zkratkovitou kresbou věrně a pravdivě dokumentoval, resp. oslavoval krásu i tvrdost zimní práce v lese, dřiny v lomech, při žních, výlovech rybníků, ale i nelhostejný vztah venkovana k němé tváři, a také půvaby svátečních chvil a tradičních zvyků jihočeského lidu. (Méně známo zůstává, že se stejným nadšením a pohotovostí se A. M. zdárně zmocňoval - zvláště skicami kolorovanými akvarelem - historické architektury, krajin i místních činností a lokálních lidských typů, za nimiž cestoval na Slovensko, na Podkarpatskou Rus, později třeba do Řecka, Španělska nebo Anglie). Příležitostnou grafikou se A. M. zabýval přes 70. let. V období 1914-1987 provedl přes 220 exlibris, většinou pro české sběratele. Zprvu pracoval pro zakladatelskou generaci SSPE a měl tedy podíl na rozvoji našeho sběratelství. Do 1945 vytvořil 160 značek, nejčastěji zinkografií vedle linorytu a dřevorytu, méně v leptu a suché jehle, převážně s figurálními, historickými, alegorickými i erotickými motivy. Po dlouhé odmlce vytvořil mezi roky 1972-1987 dalších 60 exlibris, hlavně zalidněných jihočeských krajin, provedených osobitě akvarelem, kolorovanou zinkografií. Rovněž novoročenky, jichž od roku 1919 realizoval hlavně linorytem, zinkografií a pak algrafií jistě víc než sto. A. M. od 30. let koloroval; kromě vánočních a tříkrálových námětů obsahují motivy jihočeské, humorné i záznamy z cest. (Ostatní formy příležitostné grafiky, tedy různé pozvánky a oznámení, nepřesahují počtem několik desítek). Jasnými barevnými skvrnami velkoryse oživená kresba A. M. stále přitahuje nejen formou, tedy suverénním malířským podáním (k radostem okouzlených sběratelů patřívalo přihlížení umělci při bleskurychlém akvarelování sérií lístků, které ani nestačily osychat, jak na jejich ploché kresbě zdánlivě nedbalými až chaotickými dotyky velkého štětce vytvářel dojem prostoru), tak schopností umělce evokovat někdejší horizonty (ještě prosté dálničních poutačů, kravínů, skladů, silážních věží a vedení vysokého napětí) jako dědictví dělnosti a způsobu života našich předků, jejichž ruce a mozek tuto krajinu modelovaly. A. M. byl schopen niterného vidění rodné země z historické perspektivy, nereprodukoval jen mechanicky estetické kvality vztahů polí, lesů, rybníků, řek, vísek a kostelů, ale cítil v obrazu kraje náš živý rodokmen, most mezi mrtvými a ještě nenarozenými. Krajiny A. M. oslavují tvořivou lidskou práci a zpřítomňují zkušenost, že v ní tkví životní naplnění. Třebaže příležitostná grafika A. M. nepatří (s ohledem na nenáročné techniky provedení) k nejhledanějším artefaktům, udrží si i v budoucnosti sběratelskou oblibu pro obsah svého sdělení, a proto zůstane živou součástí české drobné grafiky 20. věku.

Alois Moravec zemřel 6.3. 1987.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

03.09.2013 12:17:03
malyvlk

Webarchivováno
Národní knihovnou

ČR

Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one