EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Mlčoch Zdeněk
Mlčoch Zdeněk

Malíř, grafik a ilustrátor.

Zdeněk Mlčoch se narodil 18. listopadu 1921 v No­vé Dědině u Kroměříže.

Po maturitě na kroměřížském gymnáziu studoval na brněnské Škole uměleckých ře­mesel. Po válce byl přijat na VŠUP v Praze. Byl žákem prof. Karla Svolinského, který si jej v roce 1949 zvolil za svého asistenta. Od roku 1950 pracoval Zdeněk Ml­čoch jako výtvarný redaktor Státního nakladatelství dětské knihy (později nakladatelství Albatros) a této práci zůstal věrný až do odchodu na odpočinek. V le­tech 1959 - 1970 byl členem tvůrčí skupiny Radar. Rov­něž byl členem sdružení Hollar.

Největší a nejpodstatnější část Mlčochovy tvorby představuje jeho práce pro českou knihu. Dal po­dobu více než třem stovkám knih, řadu z nich i ilus­troval. Byl výborným kreslířem a kresby nejčastěji využíval k ilustraci. Jindy volil malířský přístup k textu. V letech 1974, 1981, 1984 získal čest­ná uznání v soutěži O nejkrásnější knihu roku. V roce 1982 byl za ilustraci knihy J. Štefánkové Procházky Pra­hou poctěn čestným uznáním IBBV (Andersenova ce­na). Po celou dobu však Zdeněk Mlčoch rovněž maluje, ale po zániku skupiny Radar téměř nevystavu­je a jeho obrazy jsou málo známy. Výjimku tvoří až posmrtná výstava v galerii Vltavín v roce 1996 v Praze. Na docenění čekají obrazy z pozdější doby, kdy se v nich projevují poetizující tóny.

Rovněž grafika provází celou Mlčochovu práci. Zprvu vytváří hlavně dřevoryty a linoryty. V zá­věrečné etapě jeho života vznik­la řada pozoruhodných velkých grafických listů provedených technikou litografie, l ty jsou však málo známy, protože je au­tor tiskl v malých nákladech. Nejstarší návrh exiibris vznikl asi ještě v době brněnských stu­dií a pravděpodob­ně nebyl nikdy vytištěn. Další jsou až z roku 1959. Soustavněji se věnoval exlibris od poloviny 70. let. Zpo­čátku je vytváří dřevorytem nebo perokresbou, po­zději téměř výhradně litografií. Technika suché jehly se objeví jen výjimečně. Lístky čísluje a počet nejčastěji nepřesahuje 25 kusů. Mlčochova exiibris obvykle ne­vznikla na objednávku, ale jsou malířovým projevem vztahu k majitelům většinou z přátelského kruhu Šol­cova domu v Sobotce. Proto se často objevuje Humprecht, Trosky apod. Seznam knižních značek Zdeňka Mlčocha obsahuje popis 157 exiibris a 46 novoročenek.

Zdeněk Mlčoch zemřel 10. ledna 1995 v Pra­ze.
Podívejte se na GALERII tohoto autora !

02.08.2015 07:50:22
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one