EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Milka Eduard
Milka Eduard
Grafik a kreslíř.

Eduard Milka se narodil 7.9.1947 v Lounech.

Malíř Eduard Milka, který žije v Karlových Varech, čerpá náměty pro svou tvorbu především ve zdejším regionu.

Milka je autorem, který se zabývá především grafickou tvorbou, ale i kresbou a v současné době malbou. Akvarelová technika a grafické postupy suché jehly, barevného leptu a akvatinty, zvládnuté s řemeslnou jistotou, jsou doménou, ve které Eduard Milka rozvíjí své tvůrčí záměry v posledních dvou desetiletích. Za dobu svého působení si v karlovarském regionu vydobyl nezpochybnitelné postavení, ověřené jednak samostatnými výstavami a jednak účastí na mnoha společných výtvarných přehlídkách v tuzemsku i zahraničí.

Od 90. let 20. století, se jeho základním výrazovým prostředkem stala kresba. Kresba lineární, provedená v tužce či perem tuší, i přenesená do grafické podoby. Zpočátku v ní zaznamenával stavby rázovitého lázeňského města. Karlovarská scenérie mu poskytovala dostatek motivů svažitým terénem s pitoreskně se tyčícími lázeňskými domy a vilami, obklopenými parky a lesy. A podobně ještě „zlatá éra" města konce 19. století s historizující architekturou slavné vídeňské dvojice stavite­lů F. Fellnera a H. Helmera. V této prvotní poloze dokumentační karlovarské topografie se začal pohybovat se stále větší jistotou; kromě kresby využíval kombinace čárového leptu s akvatintou.

V počátečních letech nového století Eduard Milka uvolňuje vázanost na Karlovy Vary. Plně se rozvíjí jeho výtvarný styl. Má za sebou cesty do zahraničí, poznávání jiné krajiny a především hodně práce. Přesto nejvíce nosných inspirací nachází nedaleko; v Lokti, Chebu, Manětíně a třeba i v Pardubicích. Především v akvarelech se projevuje jeho „velká radost z malby štětcem", potěšení z možnosti všemi výrazovými prostředky akvarelu zachytit duch místa, jeho architektonickou svébytnost a originalitu v propojení s okolní přírodou a oblohou. Bytostnost, s jakou vnímá soudobou existenci historické památky a její okolní teritorium, vyplývá z jeho niterně pociťované úcty k existenci vezdejšího světa, který není nutné výtvarně znejasňovat či zastiňovat. Jak poznamenává, jde sice „obyčejnou cestou realistického spodobnění skutečnosti", ale přináší mu naplnění a nutnou míru tvůrčí seberealizace.

Byla zde oblast ještě další inspirace. Krajina a příroda. Oblast neustálých průzkumů, ale také návratů. Návratů do krajiny. Na rozdíl od architektonické tématiky, v ní nemusel Eduard Milka dodržovat potřebná pravidla hodnověrnosti zobrazeného motivu. Naopak tu vznikl prostor pro výrazové zobecnění; pro větší tvarovou a formální samostatnost až na hranici, zejména v současné době autorem preferovaného, abstrahovaného výrazu. Dnes se v přírodní sféře cítí nejlépe a nejsvo­bodněji. Jakkoliv je třeba „malá a intimní", např. v podobě podzimního uschlého listu, či jako kve­toucí strom s jablky, nebo - a to především -jako krajinný výsek. Potřeba niterného zosobnění se se světem přírody, vedla Eduarda Milku k prohlubování si technických znalostí a dovedností. Oblíbil si akvatintu a její kombinaci s leptem. V průběhu téměř dvou desetiletí se rozvíjela grafická tvorba Eduarda Milky věnovaná přírodě, komorní a realistická, v jakémsi šťastném a přirozeném souzvuku. Podobně jako v okruhu soudobých městských a venkovských vedut, našel autor v přírod­ním a krajinném okruhu svoji vlastní linii; velmi poctivou - nefilozofující, natožpak spekulativní, ale obecně přístupnou, blízkou vyrovnaností citu a rozumu a nezpochybnitelnými estetickými kvalitami. Schopnost vnímat život kolem sebe netraumatizovaně, ale pozitivně, patří k nejlepším vlastnostem Milkovy tvorby. Jeho dílo potěší. Příroda a krajina se pro něj staly opravdovým útočištěm; místem klidu a zdrojem očistné energie.

V letech 1996 – 1999 byl Milka předsedou Karlovarské Unie výtvarných umělců, zasloužil se o vznik a realizaci Mezinárodního malířského a grafického plenéru v Lokti v letech 1997 – 2001. Pravidelně se účastní řady společných výstav (v Letohrádku Ostrov se představil v projektu Právo na krajinu, 2006).

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

16.03.2021 13:15:12
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one