EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Kuneš Karel
Kuneš Karel
Malíř a grafik.
Karel Kuneš se narodil 6. března 1898 v Domažlicích.
Pocházel z chudé rodiny mlynářského po­mocníka. Vyučil se malířem pokojů. Později absolvoval umělecké školení u profesora domažlického gymnázia Trefného, malířskou školu prof. Proškovce v Plzni, odborné studium dekorativní­ho malířství. Byl typickým skromným regionálním umělcem. V jeho tvorbě převažují kresby, akvare­ly a dřevoryty s náměty téměř výhradně z prostředí Západních Čech, zejména z Chodska a Domažlic. Ilustroval několik knih (např. „Domažlice, pevná vlasti hráz"). Od roku 1933 byl členem Sdružení zá­padočeských výtvarných umělců, později pak členem Svazu českoslo­venských výtvarných umělců. Roku 1938 vydal soubor dvanácti dřevorytů „Domažlice". Své první exlibris Karel Kuneš vytvořil roku 1938 a až do roku 1969 jich vzniklo nejméně 114, více než polo­vina z nich pak v posledních letech druhé světové vál­ky (roku 1944 - 52 listů). Později - od roku 1947 dělal autor pouze 1 až 3 exlibris ročně. Až na čtyři výjimky jsou všechny knižní značky vytvořeny technikou dře­vorytu, který Kuneš dobře ovládal a který lépe uplatnil v námětech ornamentálních a některých domažlických partiích, které dobře znal, než ve složitých kompozi­cích a krajinách vzniklých zřejmě na zakázku objedna­telů. Náměty, tak jako ostatně v celé Kunešově tvorbě, úzce souvisí s Chodskem a Domažlicemi - často se vy­skytují domažlické věže, Chodský hrad a lidový orna­ment. Charakter prací zůstává po celou dobu tvorby prakticky neměnný. Od roku 1944 byl Kuneš členem SSPE.
Exlibris do roku 1946 sepsal s některými nepřesnostmi Ing. O. Hradečný a seznam zveřejňoval postupně ve Zprávách SSPE v letech 1956 až 1958, kompletní soupis prací připravuje k vydání Spolek sběratelů a přátel exlibris. Výše nákla­du jednotlivých listů není známa, zřejmě ale nepře­kračovala u dřevotytu ob­vyklých 100 až 150 výtisků. Jednotlivé tisky nebývají číslovány, téměř pravidelně jsou však podepsány, v některých případech s uvede­ním roku vzniku. Spolehlivým rozlišovacím znakem exlibris Karla Kuneše je autorská značka - dvo­jice vzájemně se překrývajících verzálek K. Tuto značku použil autor na většině svých prací. Ostatní drobná a příležitostná grafika (novoročenky, oznámení a pod.) není početná a umělec ji dělal prak­ticky jen pro vlastní potřebu a pro okruh nejbližších přátel. Motivy pochází opět z rodného Chodska, jsou to převážně krajiny a domažlické veduty.
Karel Kuneš zemřel 5. června 1970 v Do­mažlicích.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !


 
29.05.2016 13:02:35
malyvlk

Webarchivováno
Národní knihovnou

ČR

Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one