EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Kulhánek Stanislav
Kulhánek Stanislav

Pedagog a grafik.

Stanislav Kulhánek se narodil 28. května 1885 v Kladně. Po studiu na reálném gym­náziu v Praze odešel na radu rodičů studovat profesuru kreslení a deskriptivní geometrie, protože původní záměr matu­ranta - studovat na umělecké škole - se zdál rodičům příliš riskantní a kariéra středoškolského profesora mu za­jišťovala existenční jistotu. Na doporučení A. Boudy (ot­ce malíře C. Boudy) pak v letech 1905-1909 vystudoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze (prof. A. Hofbauer, K. V. Mašek, E. Dítě, J. Schikaneder) a večerní školu aktu u J. Preislera. Krátce ještě působil jako asistent A. Boudy. Poslední léta studia a roky do vypuknutí první světové války věnoval vždy prázdniny cestám za uměleckými sbírkami po celé Evropě. Od roku 1910 až do svého penzionování roku 1947 učil na kladenské reálce výtvar­nou výchovu a deskriptivní geometrii. Pedagogické zku­šenosti popularizoval v odborných časopisech a didak­tickými články přispíval do časopisu Československý kres­líř. Kulhánkova umělecká tvorba byla ztížena jeho trvalým pedagogickým působením a zejména zpočátku byla po­znamenána hledáním vlastní cesty. Pro jeho další umělecké působe­ní však mělo zásadní význam seznámení a spolupráce s kladenským nakladatelem Jaroslavem Šnajderem a jeho prostřednictvím s Josefem Brouskem, mistrem knihařským z Unhoště. Sblí­žila je společná záliba ve sbírání drobné umělecké grafi­ky a láska ke knize. Spolupráce obou umělců přinesla řa­du krásných knih a bibliofilií s Kulhánkovými ilustracemi nebo návrhy vazeb, které Brousek re­alizoval. Brousek přesvědčil Kulhánka, aby se naučil ovlá­dat techniku hlubotisku - leptu. Oba již měli jisté zkušenosti ve sbírání a výměně exlibris a tak bylo zcela přirozené, že Stanislav Kulhánek se o jejich tvorbu pokusil. Hned zpočátku se dostavil první úspěch - v ro­ce 1912 získal v soutěži Umělecko-průmyslového muzea druhou cenu a pochvalné uznání. V čes­ké tvorbě exlibris byl lept před rokem 1915 na rozdíl od Ně­mecka a Rakouska málo užívanou technikou. Byly zde jen jednotli­vé exkluzivní práce T. F. Šimona, J. Stretti-Zamponiho a několika málo dalších, vytvořených větši­nou pro nesběratele. Tím, že Kulhánek využil svůj smysl pro technickou preciznost a trpělivost, neměl vlastní sil­né umělecké ambice a dokázal velmi kvalitně vyhovět poptávce objednatelů po tzv. sběratelských exlibris zná­mých především z Německa, vydobyl si na dlouhou do­bu výlučné postavení mezi českými autory knižní značky. Jeho první práce nesou ještě známky doznívající secese, ale postupné si vytvořil vlastní styl založený na kvalit­ně vytištěném jemném leptu s náměty sběratelsky atrak­tivními. Školení u J. Preislera využil v dobře zvládnutém aktu ženském, dětském i mužském, dovedl zvolit vždy proporční, tvarově výtečné a dobře umístěné pís­mo. V průběhu doby nepodléhal příliš vlivům a jeho styl práce se prakticky neměnil. Solidní Kulhánkova kresba je dobře patrná i na knižních značkách, které jsou zinkografickými reprodukcemi kreseb a vynikající úroveň mají také nečetné práce v dřevorytu. Kreslířskou zručnost dokládá řada portrétů jak na exlibris (Michelangelo, Dürer, Mozart apod.), tak ve volné grafice. Stanislav Kulhánek vytvořil asi 300 exlibris. Většina značek nese autorovo vlastní číslování v tiskové desce. Poněkud méně známé jsou Kulhánkovy novoročenky, které mají obdobný charakter jako knižní značky, v námětu někdy reagují na aktuální situaci doby. Vzniklo jich asi 140. Profesor Kulhánek zemřel 15. dubna 1970 v Kladně.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

03.09.2013 11:28:35
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one