EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Krátký Bohumil
Krátký Bohumil
Akademický malíř.

Bohumil Krátký se narodil 27. května 1913 v Praze.

Obecnou i měšťanskou školu navštěvoval v Kladně, kam se jeho rodiče odstěhovali v r. 1916. V letech 1928-1932 studoval na státní grafické škole v Praze u J. Konůpka, J. Solara a J. Sejpky. Prvním zaměstnavatelem B. Krátkého po ukončení grafické školy byla tiskárna Melantrich v Praze. V této době vznikají, vedle novinářských a propagačních kreseb, jeho první ilustrace k bibliofilským vydáním básnických sbírek. V r. 1936 se potkává s malířem Janem Bendou, s nímž se spřátelil a později s ním i sdílel společný ateliér v Praze, v němž se scházeli malíři, herci a literáti. Toto kulturní ovzduší mělo na Krátkého velký vliv a vedlo ho k tomu, že se v r. 1936 zapsal na Akademii výtvarných umění k profesorovi W. Nowakovi. Jeho studia však přerušila válka, vysoké školy byly roku 1939 nacisty uzavřeny a Krátký se vrátil zpět do tiskárny Melantrich. Ve volných chvílích maluje, tehdy vznikají jeho kresby a obrazy silně ovlivněné francouzskými malíři. Obrazy jdou na odbyt, takže se od r. 1943 může živit jako samostatný výtvarník. Z jeho tvorby do roku 1945 se nic nezachovalo, ateliér v důsledku válečných událostí vyhořel a vše bylo zničeno. Po osvobození se Krátký vrací na Akademii výtvarných umění, kde nastupuje do grafické speciálky profesora V. Pukla (1945-1947). Na školní rok 1947/1948 obdržel stipendium na Ecole de Beaux-Arts v Paříži a po návratu z Paříže opouští se svou chotí Martou Prahu a stěhuje se do Telče. Krátkému Telč učarovala, stala se mu věčnou inspirací, takže se nelze divit, že nejčastějším námětem jeho obrazů se stalo toto město a krajina kolem něho. V prvním období telčské tvorby je Krátký konkrétní a realistický, ale koncem 50. let začíná krajinu a město přetvářet, abstrahovat, do obrazu vkládá své představy, postupem doby se jeho obrazy stávají stále méně konkrétními, geometricky abstraktními, barevnějšími, přičemž však neztrácejí vnitřní sílu. V druhé polovině 60. let se linie uvolňují, znehybnělé abstrahované město se dává do pohybu a jako symbol tohoto období se objevuje letící pták, jenž nahrazuje šípy a hrany období předcházejícího. V dalších letech se plocha obrazu stále více zaplňuje různými předměty se symbolickým významem. O představách umělce, o jeho snech svědčí naturalistické a alegorické postavy mužů a žen, jejich torza, části monumentů a sloupy chrámů. Málokterý malíř a grafik se může pochlubit tak velkým počtem výstav, především v zahraničí, jako on. Od roku 1941 do roku 1992 měl 8 samostatných výstav v cizině a 23 v Československu, resp. České republice. Bohumil Krátký se rovněž zúčastnil řady mezinárodních soutěží, na nichž získal několik cen a čestných uznání. Byl členem Spolku českých umělců-grafiků Hollar a čestným členem Spolku sběratelů a přátel exlibris.

Své první exlibris vytvořil v r. 1952 a do roku 1998 jich udělal 480, z toho asi 290 v litografii, často barevné, a zhruba 180 v hlubotisku. Identifikace je snadná, nepodepsané listy se nevyskytují a u podpisu autora je připojeno dvojčíslí letopočtu vzniku. Z počátku byla pro něj tvorba exlibris okrajovou záležitostí, do roku 1968 jich udělal pouze sedm, ale po roce 1968, kdy byl vyloučen ze Svazu výtvarných umělců, se mu exlibris stalo jediným prostředkem, jímž se mohl prezentovat. Došlo k paradoxní situaci, že se stal v cizině známějším výtvarníkem než u nás. V ročence Německé exlibristické společnosti (DEG) na rok 1999 se na str. 218 píše: „V Německu je všeobecně oblíben český tvůrce exlibris Bohumil Krátký, nar. 1913 v Praze, vyučený litograf, student umění v Praze a Paříži, pak designér v továrně na porcelán a konečně od r. 1956 nezávislý umělec žijící v Telči. Ve stovkách, často barevných exlibris vytvořených v leptu a litografii se představil svými fantastickými kombinacemi, symbolickým a metaforickým spojením nesourodých věcí a forem, coby hlavní představitel stylu stojícího mezi magickým a fantaskním realismem." Za zmínku stojí, že na soutěžích Německé exlibristické společnosti v letech 1989, 1991, 1993, 1994 se Krátký jako jediný český umělec umístil mezi oceněnými. Jenom v dánské edici Exlibristen bylo vydáno pět souborů jeho exlibris. Krátkého exlibris stojí za tuto pozornost, k jejich tvorbě vždy přistupoval zodpovědně, snažil se vytvářet takové značky, které by vystihovaly záliby nebo povolání objednavatele. Mnohá jsou básnickým vyjádřením jeho snů, doplněním toho, co spisovatel napsal a čtenář nedomyslel - to v případě, kdy náměty čerpá z řecké mytologie, klasické literatury (Cyrano, Don Quijote), za zmínku stojí portréty slavných osob, akty krásných žen, ale i půvaby města Telče. Rád vytvářel cykly a surrealistické složité kompozice, dávající podnět divákově fantazii. Jeho listy jsou technicky dokonalé a barevně vyvážené. Krátký obdržel Cenu města Telče za rok 1998 za celoživotní dílo.

Bohumil Krátký zemřel v roce 2005.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

03.09.2013 11:26:19
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one