EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Klápště Jaroslav
Klápště Jaroslav
Malíř a grafik.

Jaroslav Klápště se narodil 7. srpna 1923 v Záhoří u Železného Brodu, zemřel 23. září 1999 v Praze.

 

Chodil do škol v Čikváskách a v Turnově, kde v roce 1942 na gymnáziu maturoval. Již týden po maturitě byl totálně nasazen jako stavební dělník při opravách tunelů a železničních tratí. (V roce 1944 se na dráze po prvé setkává se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.) V letech 1945 - 50 studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové u profesorů F. Tichého a E. Filly, později se stal členem SČUG Hollar. Celý život žil a tvořil střídavě v Čikváskách u Semil a v Turnově. V roce 1988 utrpěl těžký úraz, který mu na osm měsíců znemožnil tvůrčí práci.

Jaroslav Klápště se po celý svůj tvůrčí život věnoval malbě a grafice. Byl mimořádně sečtělý, znal dobře odbornou i krásnou literaturu, byl malíř - myslitel a filosof. V tvorbě vždy vycházel ze skutečnosti, z reality a kladl si otázku po smyslu a řádu zobrazovaného. Ač byl také dobrým figuralistou, věnoval se hlavně krajinomalbě a zátiší, tématům, která mu v nesnadných a nesvobodných letech dávala více volnosti a méně jej umělecky omezovala příkazy doby. Miloval krajinu rodného Pojizeří s níž od dětství žil v úzkém kontaktu,obdivoval její zamyšlenou půvabnost, její proměny v čase. Malířův pohled na přírodu se ještě prohloubil, když ho osud koncem sedmdesátých let zavál na Mostecko, kde zastihl krajinu a město na pomezí jejich nebytí - rozšířil svůj pohled o dimenzi času, věčnosti. Hledání harmonie spojuje Klápštěho krajiny s jeho zátišími. Poučen Fillovým kubismem staví sklenice, hrnky, židle, prostřené utěrky, odložený kabát do kompozičních, tvarových a barevných zákonitostí. Malířův přístup je stroze neústupný, ale i laskavě pokorný. „Školení v atelieru Františka Tichého podstatně posílilo potřebu kreslit a kreslit. Už navždy. Od kresby je jen krůček ke grafice." Těmito slovy Jaroslav Klápště naznačil svou cestu k umění grafiky, která provází celou jeho tvůrčí činnost , stává se mu jakýmsi uměleckým denníkem zachycujícím úvahy o životě a jeho smyslu, bolestech, radostech, obavách i nadějích. Umělcův pohled je strohý, ironický a nekompromisně přísný. Z grafických technik volí suchou jehlu, jejíž čára dovede být tvrdě řezaná a zároveň měkce se rozplývající, což výtečně odpovídá autorovu přístupu k námětu. Grafiku považoval J. Klápště za nejdemokratičtější druh výtvarného umění, protože zásluhou většího počtu originálních autorských listů se dílo dostává k širšímu okruhu vnímavých diváků. Svým způsobem grafiku nadřazoval malbě, protože „grafice svěřuje to, co by obrazům nikdy nesvěřil" a k tomu dodává: „poslední smysl grafiky je dobrat se poznání, kdo jsme. Je osobní cestou sama k sobě". Akty žen, motivy ptáků, rukou, vah, fragmenty hudebních nástrojů, písma vyjadřuje „ježatý básník Klápště" (Ludvík Kundera) svou hořkou obavu o budoucnost sobeckého a pyšného lidstva, kterému chybí duchovní rozměr. Se stejnou zaujatostí tvoří rozměrné grafické listy i drobná exlibris, novoročenky, blahopřání. Má k jejich sběratelům hluboký vztah, váží si sběratelské vnímavosti, zaujetí pro krásu i úsilí po kultivaci života kolem nás. Tyto postoje jej zákonitě dovedly i k ilustračnímu doprovodu bibliofilských vydání poesie F. Halase, J. Seiferta, V Holana, J. Hory a G. Trakla.

K exlibris se J. K. dostal teprve roku 1973. Celá tvorba v této oblasti představuje soubor přibližně 160 listů, provedených velmi osobitým způsobem převážně pro něho tak typickou technikou suché jehly s charakteristickými energickými stopami rydla. Jen malá část listů je zinkografickou nebo semigrafickou reprodukcí kreseb. Náměty jsou převážně symboly ptáků, hudby, rukou, vah, lodí, aktů. Kompletní soupis exlibris dosud neexistuje, práce do roku 1987 jsou zaznamenány ve Sborníčku z roku 1988 (viz lit.). Za tvorbu knižních značek získal J. Klápště v roce 1996 hlavní cenu 9. chrudimského Trienale. Rozsáhlý seznam výstav a bibliografie je uveden v monografii z roku 1999.

Dne 23. září 1999 překročil malíř a grafik Jaroslav Klápště práh smrti. Tvůrce odešel, ale zůstává a žije monumentální a hluboce lidské malířské a grafické dílo. Zůstávají i vzpomínky na tohoto "opravdového muže cti" nás všech, kteří jsme měli možnost sledovat jeho cestu životem a uměním. I autorovi těchto řádků příznivý osud nabídl možnost sledovat umělce, jehož tvář i obrazy jakoby byly přitesány sekerou. Zároveň tato mezní chvíle může být impulsem k ohlédnutí se za životem a dílem umělce, které se utvářelo a zrálo téměř půl století. Je pevně svázáno s Podkrkonoším, ale svým významem a hloubkou ho překračuje.

Podívejte se na GALERII  tohoto autora !

 
03.09.2013 11:18:47
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one