EX LIBRIS - drobná grafika pro každého

Kašpar Ladislav Josef

Kašpar Ladislav Josef
Kašpar Ladislav Josef
Grafik, ilustrátor a malíř.

Ladislav Josef Kašpar se narodil 25. dubna 1915 v Travniku v Bosně.

Otec byl důstojníkem - vojenským stavitelem rakousko-uherské a později i československé armády. V roce 1918 se rodina přestěhovala do Prahy, kde žila po celý zbytek života. Kašpar od prvních školních let projevoval kreslířské zaujetí a nadání. Po skončení měšťanské školy studoval v letech 1930 - 31 na státní grafické škole v Praze na Smíchově obor portrétní a reprodukční fotografie. Ve výtvarném studiu jej vedli profesoři J. Solar a J. Konůpek. Roku 1933 byl přijat přímo do druhého ročníku Uměleckoprůmyslové školy v Praze do třídy užité grafiky vedené prof. J. Bendou. Školu ukončil v roce 1938 a následujícího roku byl přijat do přípravné třídy AVU vedené K. Minářem. Škola však byla v listopadu téhož roku uzavřena. Po dobu války pracoval J. L. Kašpar jako reklamní kreslič ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu.

V letech 1945-46 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze figurální malbu u prof. V. Nechleby. Po osmiměsíční vojenské službě však již ve studiu nepokračoval. V letech 1946 - 1964 vyučoval kreslení postupně na několika odborných školách, v té době také ilustroval pro nakladatelství Orbis a různé časopisy a jako člen SCUG Hollar se věnoval volné grafické tvorbě. Významné bylo jeho pedagogické působení na Střední odborné škole výtvarné na Hollarově náměstí v Praze, kde v letech 1965 -1981 vyučoval litografii.

Nejrozsáhlejší část Kašparova výtvarného díla tvoří kresby, z nichž mnohé se nacházejí u jeho přátel, pro něž je s radostí tvořil. Je autorem několika stovek prací v technice olejomalby, v akvarelu, řady ilustrací a grafických listů. Od roku 1964 se výrazněji zaměřil na drobnou a příležitostnou grafiku, s níž se uplatnil již předtím, v letech 1954 - 62 jako člen Fillart klubu a od roku 1959, kdy se stal členem SSPE. Zde získal četné obdivovatele svého umění i osobní přátele, stal se na kratší dobu členem výboru a v roce 1979 čestným členem. Pro potřeby Spolku vytvořil řadu grafických prací. Aktivně a rád se účastnil spolkového života. Ladislav J. Kašpar vystavoval samostatně své obrazy, kresby a grafiku v Rožďalovicích, Chrudimi, v Praze , Ústí nad Orlicí, České Třebové, Brně, Sobotce a Volyni . Od roku 1941 se účastnil kolektivních výstav doma i v zahraničí. Získal stříbrnou medaili za plakát Prahy na Světové výstavě v roce 1937 a diplom na výstavě exlibris v Cannes. Podstatnou část grafického díla L. J. Kašpar tvoří knižní značky. Jejich soupis vydal SSPE v roce 1985 s dodatkem z roku 1995 . Exlibris z let 1996-97 dosud sepsána nejsou. L. J. Kašpar tvořil svá exlibris technikou tisku z hloubky, tisku z výšky i často mnohabarevnou litografií. Realisticky zpracované náměty s bohatým písmem se vyskytují pouze v počátcích tvorby a to hlavně v mědirytu. Později se stále více prosazují Kašparovy specifické znaky tvorby - bohatství ornamentů, kombinace různých motivů, kubistické a surrealistické postupy a konstruované písmo. Jeho zájem o zdobnost souvisí s vlivem secese, s níž se setkával na pražských ulicích. Kašparův ornament je svérázný, neopakuje určitý prvek automaticky a nedrží se jen geometrických forem. Do ornamentu vnáší nepravidelnosti, varianty a střídá konstruované tvary s náhodnými. Zpestřuje tak dílo a projevuje se hravě. Střídavé využívání různých výtvarných směrů souvisí se snahou o mnohotvárnost a se schopností využívat bez obtíží různé výtvarné projevy. Sem patří i volba různých, často bizardních druhů a konstrukcí písma s cílem vytvořit další obrazový prvek a obohatit celkovou plochu obrazu. V dřevorytu v podstatě obrýval linie kresby a přitom na malé ploše dokázal vytvořit věrohodný portrét osobnosti vystihující i její povahové rysy. V mědirytu se nedržel ustálených postupů a v zájmu síly výrazu a grafického účinku občas přitlačil rydlo i tam, kde by se jiní projevovali jemněji. Pozoruhodná, i když méně známá, je dlouhá řada miniaturních novoročních lístků vytvořených mědirytem a často akvarelem kolorovaných. V litografii, kterou suverénně ovládal, předvedl četné kombinace barev a kresby perem, křídou i štětcem. Typickým znakem většiny litografií je výrazná barevnost.Osobním přátelům byla dobře známá i jeho rozsáhlá a kuriózní sbírka knoflíků. L. J. Kašpar vynikal výbornou výtvarnou pamětí, fantazií a citem pro krásu obyčejných věcí a zvláštností různých lidských typů. Svá grafická díla označoval v tiskové desce zřetelným tiskacím K, někdy užíval tiskařskou značku (K v osmicípé hvězdě) a čitelně listy podepisoval „L. J. Kašpar" pod obrazem. Počet vytištěných kusů ani datum vzniku neuváděl.

Ladislav Josef Kašpar zemřel 13 prosince 1997 v Praze.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

03.09.2013 11:17:34
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one