EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Kantůrková Ivana
Kantůrková Ivana

Grafička a ilustrátorka.

Ivana Kantůrková se narodila 17. ledna 1960 v Praze.

Její umělecká tvorba se soustřeďovala zejména na tvorbu exlibris, drobné příležitostné grafiky a ilustrace. V letech 1975 - 1979 studovala na střední odborné škole výtvarné v Praze na Hollarově náměstí, kde jejími profesory byli Hořánek, Kaiser, Kašpar, Rocman, Veškrna a Vondráček. Od roku 1979 až do své tragické smrti v roce 1984 studovala na Akademii výtvarných umění ve speciálce profesora Čepeláka. Od roku 1978 byla členkou SSPE. Když nepočítáme první exlibris, které si Ivana Kantůrkova udělala v dřevorytu pro své knížky, když jí bylo 12 let, pak na začátku její tvorby jsou lístky vytvořené sítotiskem. K této technice ji přivedl prof. Kaiser ve svých vyučovacích hodinách. Později se věnovala výhradně technice leptu a suché jehly, v níž je provedena většina jejích exlibris. Její práce jsou technicky náročné, námětově i obsahově velice bohaté. Koncem roku 1981 se poprvé ne jejích pracích setkáváme s náměty inspirovanými epickými básněmi Mahábharatam a Rámájanam. Stejně jako na původních indických miniaturách, které se vyznačují plností dekorace, objevují se v jejích kresbách a grafice tradiční motivy z indických mýtů a legend o Višnuovi, Kršnovi, Lakšmí aj. V duchu těchto tradic zaplňuje Kantůrkova své listy drobnými motivy, jimiž jsou skupiny tanečnic, zvířata a květinové ornamenty ovíjející indická božstva. Podíváme-li se na miniatury radžastánské školy, nalezneme obdobné skupiny, které však nejsou samoúčelnými, nýbrž jsou nositeli děje a tvoří nedílnou součást zobrazované myšlenky, takže nelze mnohdy na první pohled rozlišit, která postava či děj je hlavní a která vedlejší. Kantůrkova v kompozici svých grafik postupovala stejně. Věděla, že v indickém pojetí je krása vyjádřením ducha a že náplní uměleckého díla musí být patrný ideál pravdy a poctivosti. Aby v tomto duchu mohla tvořit své vlastní obrázky, musela znát reálie a seznámit se s postavami indické mytologie, což nebyl jistě úkol snadný. Obdobně postupovala Ivana Kantůrkové ve svých ilustracích. Přistupovala k nim až po prostudování díla příslušného autora. Úspěšně ilustrovala Eluarda. V kombinaci akvarelu, kvaše a perokresby, v kontrastu bílé a černé barvy nalezla adekvátní výraz pro Eluardův oproštěný a průsvitný verš, pro jeho myšlenky, v nichž světlo a vědomí je stejně plné tajemství, jako noc a sny. V roce 1980 ilustrovala pro Západočeské nakladatelství knihu Františka Frýdy „Hořký úděl". V říjnu 1983 začala připravovat rozsáhlý cyklus „Máj", jímž chtěla v roce 1986 připomenout svým přátelům 150 let od smrti K. H. Máchy a 150 let od prvního vydání „Máje". V roce 1981 se zúčastnila mezinárodní soutěže exlibris v Sint Niklaasu, kde se v kategorii mladých výtvarníků umístila na prvním místě a za exlibris „Vlk a beránek" (pro dr. Ivo Prokopa), které bylo inspirováno La-fontainovými bajkami, získala cenu absolventů Athenea. V celkové klasifikaci se mezi 304 tvůrci grafiky z 20 zemí umístila na 8. místě. V roce 1984 získala medaili na výstavě exlibris v Malborku. Soupis exlibris Ivany Kantůrkové obsahuje 59 položek, z toho je 35 leptů a suchých jehel. Není v něm první exlibris, které vzniklo v době, kdy ještě navštěvovala lidovou školu umění. Soupis zachycuje léta 1977 až 1983, třebaže počátkem roku 1984 udělala několik destiček v technice leptu a suché jehly. U těchto listů nebyla doplněna legenda „exlibris" a nebyly připsány zamýšleným majitelům.

Ivana Kantůrková zemřela v Praze dne 7. dubna 1984.

Podívejte se na GALERII této autorky !

03.09.2013 11:16:52
malyvlk

Webarchivováno
Národní knihovnou

ČR

Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one