EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Kaiser Jaroslav
Kaiser Jaroslav
Grafik a malíř.

Jaroslav Kaiser se narodil 21.2. 1919 v Lázních Bělohrad a zemřel 9.6. 2007 v Praze.

Jeho otec byl ve Vídni vyučený dekoratér, ale větší část svého života pracoval jako strojník na statku a později jako topič v textilce ve Dvoře Králové. Byl přemýšlivý, zajímal se o novou techniku a již před první světovou válkou odebíral technické časopisy. Vliv technické zvídavosti se později projevil i na jeho synovy, který svou školní docházku absolvoval ve Dvoře Králové. Tam se také u firmy Ježek a Karmášek vyučil litografem. Životní cesty ovlivňují stejně náhoda jako záměr. Rozhodnutí o výtvarné dráze ovlivnilo jak jeho setkání s malířem a grafikem Karlem Štikou, tak i jeho odchod do Prahy. V letech 1936 - 42 navštěvoval školu prof. Sychry, kde jej učili takové osobnosti jako byli V. Tittelbach, J. Bauch, F. Janoušek, M. Holý a V. Sychra. Studium přerušila válka a totální nasazení v ČKD. Po válce v roce 1945 se zapisuje na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru prof. Strnadela, kde absolvoval v roce 1950. Díky svému nadání, vytrvalosti a píli vstoupil do výtvarného života již vybaven základními znalostmi a jistotou v grafických technikách. Do Sdružení českých umělců grafiků Hollar byl přijat v roce 1957 a stále zde patří k nejaktivnějším členům. Účastní se všech společných výstav, tvorby alb, grafických kalendářů, spolkových prémií a pod. Jeho zaujetí pro tradici i budoucnost Hollaru významně ovlivnilo obnovení činnosti SČUG Hollar po roce 1989. V letech 1961 až 85 působil J. K. na Střední výtvarné škole Václava Hollara v Praze jako profesor serigrafie, figurální a návrhové kresby. Úsilí o rozvinutí forem a metod serigrafie se v té době projevuje i v jeho výtvarném díle. Od roku 1958 je J. K. členem Spolku sběratelů a přátel exlibris a v letech 1974 - 89 byl i členem jeho výboru. Jaroslav Kaiser je především grafik, malířská tvorba zůstává na okraji jeho zájmu a je také málo známá. Navrhoval poštovní známky, pro holandské sběratele v šedesátých letech ilustroval původními litografiemi dva bibliofilské tisky (Terciny od Hugo von Hoffmannstahla, Comtessa de Noll), ilustroval rovněž několik svazků pro různá komerční nakladatelství. V prvních letech tvorby se zaměřil na lapidárně formulovanou černobílou grafiku, později na barevný linoryt a litografii. Málo známá je skutečnost, že delší čas experimentoval i ve slepotisku. Teprve počátkem šedesátých let obrátil pozornost k serigrafii, která se pak na dlouhou dobu stala jeho doménou. Významně se podílel na přeměně a využití tohoto již známého tiskařského postupu v originální tvůrčí nástroj moderní grafiky jako umělecké disciplíny. J. Kaiser dokáže využít všech předností serigrafie v její barevnosti, možnosti kombinovat barevnou plochu a kresbu s fotografií způsobem připomínajícím koláž. Nešel cestou ověřených postupů. Prof. František Dvořák tuto skutečnost výstižně charakterizoval slovy: „Jaroslav Kaiser se odvážil popřít hluchou plochu kombinacemi vlastní kresby s efektními složkami fotografie... Díky tomu se mu podařilo ponořit obsah svého díla do hlubších existencionálních poloh." Jeho výtvarné práce jsou ovlivněny velkou mírou fantazie i vztahem k technice a novým technologiím, jak konečně vypovídají názvy některých listů (např. „ Na prahu nových světů", „Signály", „Quasar", „Přistání na Měsíci", „Kybernetický mozek" a pod.).

K tvorbě exlibris se J. K. dostává v roce 1959 a do současné doby jich z jeho rukou vyšlo asi 370. Rovněž v nich uplatnil na počátku techniku litografie a barevný linoryt, později i serigrafii, která postupně převládla, až koncem 80. let se stala technikou výlučnou. Charakteristickým rysem Kaiserových knižních značek je barva -někdy (v litografiích) spíše tlumená, v linorytu a později v serigrafiích dominantní a výrazná. Často formou koláže přidává do kompozice části fotografií, tiskovin a kombinuje plošná řešení s kresbou. Náklady tisků nebývají vyšší než 100 kusů. V šedesátých letech vydal dva soubory litografických knižních značek („Pražská domovní znamení" a „Zuzana a starci"). Orientaci ve značném počtu exlibris a ve stanovení doby jejich vzniku komplikuje skutečnost, že dosud neexistuje soupis a autor v tiskové desce ani u podpisu neuvádí letopočet. Drobné užité grafice se J. K. věnuje v menší míře, převládají vlastní novoročenky a příležitostně tisky pro nejbližší přátele.

První samostatnou výstavu uskutečnil Jaroslav Kaiser v roce 1959 ve výstavní síni Staré radnice ve Dvoře Králové. Pečlivý seznam dalších je uveden v katalogu zatím poslední autorovy výstavy v galerii Hollar v Praze (18. 8. - 12. 9. 1993). Od roku 1966 se zúčastnil celkem 32 exlibristických výstav, na nichž postupně předvedl téměř celou svoji tvorbu. Zajímavou kolekcí kombinovaných tisků obeslal rozsáhlou výstavu Euroexlibris 1966 v Olomouci a obdržel za ni Čestnou cenu. Do výčtu ocenění dále patří hlavní cena na výstavě malých grafických forem v Banské Bystrici, cena Interexlibris 1979 v Kunstmuseu Frederikshavn, cena Internacional exlibris Stád Sint Niklaas v Belgii, čestné uznání na 5. Trienale exlibris v Chrudimi (1968) a třetí cena v mezinárodní soutěži „650 let města Pardubic".

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

03.09.2013 11:16:05
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one