EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Jiřincová Ludmila
Jiřincová Ludmila
Grafička, malířka, ilustrátorka.
Narozena 9.5.1912 v Praze, zemřela 22.1.1994 tamtéž.
Studovala na soukromé malířské škole Rudolfa Vejrycha v Praze (1924 - 1934), na keramické škole v Bechyni (1935) a u prof. T. F. Šimona na AVU v Praze (1939). Od 1938 spolupracovala s litografem O. Eiseltem a měditiskařem M. Pegrassim. Věnovala se volné grafice (vytvořila přes 1200 grafických listů), ilustracím, kreslenému filmu, exlibris, známkové i plakátové tvorbě i malířství. Členka SČUG Hollar. Členka spolku přátel exlibris a drobné grafiky a Spolku českých bibliofilů. Patřila k tzv. pokolení druhé světové války, které mělo vyhraněně humanistický postoj k světu a životu. Silná obsahovost a intenzivní lyrismus, poetický realismus figurální tvorby, který si zakládal na suverénní kresebnosti, to vše se odrazilo i v oblasti ilustračních úkolů, kterých se autorka ujímala (Villon, Shakespeare). Velmi silně vnímala hudbu, dlouhá léta ctila svého tchána skladatele Vítězslava Nováka a vyvinul se mezi nimi srdečný vztah skladatele obeznámeného s výtvarným uměním a malířky poučené v hudbě. Od 1940 měla ateliér v Ostrovní ulici v Praze. Začínala přírodními motivy a krajinářskými motivy z jižních Čech. Ve čtyřicátých letech ilustrovala Pantoumy o lásce Jaroslava Seiferta a jeho verše často výtvarně doprovázela až k jedné z posledních prací, sbírce Maminka, kterou ilustrovala po Jiřím Trnkovi. Spolupracovala s bibliofilskou edicí Lyry Pragensis. 120 akvarelů květin z Atlasu léčivých rostlin (1951) představuje práci, kterou se přiřadila k vědecké objektivnosti a čistotě výtvarného pojetí. Vzpomínky na dětství byly podkladem námětů čtyřiceti drobných akvarelů postav, vytvořených z lesních a polních plodů, květin a trav. V sedmdesátých letech se přiklonila k figurální tvorbě, malovala ženy, od 1980 se objevovaly ženy v konkrétní pracovní akci (Sestřičky). Postava ženy přejímala alegorickou funkci v cyklu Ročních dob. Mezi nové náměty patří motiv lodičky, který se v řadě děl opakuje jako imaginární prvek lidské cesty, touhy i plavby v hlubinách života. Podílela se na grafickém řešení vydávaných skladeb V. Nováka, navrhovala obaly gramodesek (České pastorely V. Trojana, Písně nelaskavé P. Ebena ad.). V grafických technikách nacházela nové možnosti: Ilustrace k Villonovi (1951), vznikaly podle mezzotintové techniky - uhelný prach po celé ploše papíru vytírala plastickou pryží. Početná tvorba exlibris vznikala v dřevorytu, suché jehle, litografii. V 1965 vytvořila kreslený film Slóvce M (režie J. Brdečka), byl oceněn hlavní cenou na festivalu v Bologni. Zúčastnila se velkých výstav u nás i v zahraničí, od 1941 vystavovala s Hollarem, 1947 Stockholm, Varšava, Moskva (Československá grafika), výstavy exlibris. Zastoupena ve sbírkách NG v Praze, OG v Liberci ad.

Podívejte se na GALERII  této autorky !
29.12.2021 10:21:23
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one