EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Gross František
Gross František

Malíř a grafik.

František Gross se narodil 19. dubna 1909 v Nové Pace.

Tam také dosáhl základního vzdělání a v roce 1927 maturoval na gymnáziu. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením profesora Františka Kysely poprvé vystavoval v roce 1931 v Nové Pace spolu se sochařem Ladislavem Zívrem.

V roce 1941 se Gross stal členem Umělecké besedy v Praze. Do roku 1948 byl členem Skupiny 42 spolu se svými uměleckými kolegy z Nové Paky - sochařem Ladislavem Zívrem a fotografem Miroslavem Hákem. Skupina 42 spojovala umělce, kteří se snažili vystihnout poezii tehdejší technické civilizace. V roce 1945 se Gross stal členem spolku Hollar, jehož výstavy pravidelně obesílal. V roce 1961 se Gross stal členem skupiny Radar, která navázala na program Skupiny 42 a její obdiv k technice a světu civilizace.

V roce 1962 obdržel Gross vyznamenání Za vynikající práci a o dva roky později byl jmenován zasloužilým umělcem.

Jeho dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou. Ve svých malířských začátcích se zajímal o prostorovou stavbu obrazu, podněty kubismu zpracovával ve smyslu konstruktivním. Ale již v letech 1934-1935 objevil pro sebe techniky podněcující imaginaci (frotáže, koláže, stříhané rébusy), které jej přivedly k obrazům - objektům. V této době maloval také obrazy, jejichž barevné a tvarové konfigurace ve svém rytmickém uspořádání upomínají na absurdní funkce pitoreskních strojků. Intenzivní vztah k městu a k znakům civilizace se stal určujícím motivem jeho další práce. Svými obrazy na přelomu 30. a 40. let vyznačil cestu výtvarné poetice příští Skupiny 42. V letech 1945-1948 vykrystalizovala jeho výtvarná představa postavy-stroje jako symptomu moderní technické civilizace. Na jeho tvorbě 40. let se významně podílela i grafika. Jeho vývoj do této doby byl natolik určující, že na něj v r. 1958, po desetileté přestávce, znovu navázal. V dílech následujícího desetiletí zrekapituloval, a tím i připomenul své dřívější výtvarné principy a zároveň vyjádřil změny vzniklé v tomto časovém rozpětí. Objevuje se větší rozmarnost a hravost pitoreskních konfigurací v čistých barvách a různých kombinovaných technikách. Fantazie zde směřuje k novým poetickým vynálezům v duchu neofigurativní estetiky.

Grossova díla jsou zastoupena v řadě českých veřejných sbírek v Národní galerii v Praze, v oblastních galeriích i v soukromých sbírkách, ale i v několika sbírkách v zahraničí. Samostatnou monografii věnoval dílu a životu Františka Grosse J. Kotalík (Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha, 1963).

František Gross zemřel 27. července 1985 v Praze.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2021 10:05:20
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one