EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Fiala Václav
Fiala Václav

Grafik, malíř a ilustrátor.

Václav Fiala se narodil 15. července 1896 v Praze.

V dětství se s rodiči odstěhoval na Ukrajinu, žil v Charkově a na Krymu. Po dvou letech na soukromé malířské škole ve Vídni studoval v letech 1911 - 1915 na Vyšší umělecké škole v Charkově a 1915 - 1916 na Akademii v Petrohradě (prof. Makovský, Běljajev, Tvarožnikov a Zaleman). Na formování jeho umělecké osobnosti mělo velký vliv studentské prostředí, především přátelství s futuristy, zejména s Davidem Burljukem, s jehož sestrou Marianou se později v Japonsku oženil. Futuristický antitradicionalismus v něm vyvolal zájem o moderní malířské směry, zvláště o tvorbu van Gogha, Cézana a Deraina. Studia nedokončil, byl povolán do ruské armády a s ní procestoval Rusko a Sibiř. V roce 1919 se ocitl ve Vladivostoku, stal se tam posluchačem university a vyučoval kreslení na dívčím gymnasiu. V roce 1921 vystavoval s japonskými futuristy v Tokiu a dalších japonských městech. Roku 1922 se vrátil do vlasti, seznamuje se s českým prostředím a venkovem a roku 1923 vstoupil jako sedmadvacetiletý zralý muž na AVU do grafické speciálky M. Švabinského, jehož škola byla pro něj nesmírně přitažlivá. Fialu poutal profesorův vysněný svět exotiky, imponovaly mu i tendence sociálního umění, které byly mezi Švabinského žáky rozšířeny a hlavně získal znalost grafického řemesla, na něž profesor kladl velký důraz. Z grafických technik si Fiala nejvíce oblíbil dřevoryt a litografii. Po absolvování AVU získal roční stipendium na cestu do Francie (1927), později se vydal ještě do Itálie (1930). V obrazech z obou zemí našel svůj osobitý malířský názor směřující k barevné jednoduchosti, tvarové oproštěnosti a konstruktivní kresbě. Ve třicátých letech několikrát navštívil Slovensko a Zakarpatskou Ukrajinu a z těchto cest vytěžil řadu zajímavých témat. Po celý život věnoval Fiala velkou pozornost knižním ilustracím : v letech 1920 - 1975 ilustroval na 155 knižních titulů. Dřevoryty vyzdobil Nerudův Týden v tichém domě, Puškinovu Kapitánskou dcerku, litografii použil pro Gogolova Tarase Bulbu, Z pohádek Šahrazádiných a pro Nizámího Sedm princezen použil kamenorytiny kolorované barevnou litografií. Ve volné grafice tíhl k epicky sdílným kompozicím, krajině a městským vedutám. Svůj nevšední dar předmětově přesného pozorování skutečností uplatnil v oblasti grafické podobizny. Od roku 1926 vytvořil v různých grafických technikách, zejména v litografii, 85 portrétů. Tvořil je z vnitřní nutností a osobního zájmu v době, kdy obecný estetický názor tomuto žánru nepřál. Vedle oficiálních (K. Gottwald, A, Zápotocký), portrétuje řadu známých osobností české kultury (A. Matějček, V. Sedláček, L. Šimák, F. Hudeček, C. Bouda, O. Kubín) a také předního orientalistu J. Rypku. Orientální motivy se objevují i na Fialových exlibris. Najdeme tam náměty indické, antické, ruské stejně jako témata ryze česká.

Lze se domnívat, že počet exlibris V. Fialy bude vyšší než 100, převládající technikou je litografie a kamenorytina. Fiala se pravidelné účastnil mezinárodních výstav knižních značek (Hamburg, Krakov, Olomouc, Poznaň, Como, Berlín, Budapešť, Bánská Bystrica). Většinu grafických listů Fiala v tiskové desce signoval monogramem, tisky podepisoval, neuváděl však ani rok vzniku, ani číslo tisku. Obrazy a volnou grafiku vystavoval v Japonsku, v SSSR (pět výstav), v Praze měl deset výstav, poslední za svého života v roce 1975 ve Spálově galerii a Hollaru. Účastnil se desítek kolektivních výstav doma i v zahraničí. Již v roce 1928 získal čestné uznání za portréty na salonu ďHiver v Paříži, 1933 získal cenu ministerstva zahraničí na l. Mezinárodní výstavě dřevorytů ve Varšavě, 1937 stříbrnou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži. Od roku 1928 byl členem SČUG Hollar, s nímž pravidelné vystavoval, roku 1967 byl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1976 mu byl udělen Rád práce.

Václav Fiala zemřel 25. června 1980 v Praze.
Podívejte se na GALERII tohoto autora !

Grafik, malíř a ilustrátor.
29.12.2021 10:03:25
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one