EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Doležal Antonín
Doležal Antonín

Malíř a grafik.

Antonín Doležal se narodil 24. 3. 1900 v Plzni.

Pocházel z chudé rodiny českého železničáře ze Žatce. Mládí prožil v Žatci, kde chodil do německé školy. Matka ho podporovala ve sklonu ke kreslení. Ve školním vzdělání pokračoval na ně­mecké reálce v Liberci. Pod vedením profesora kreslení Sitteho zvládl dobře techniku akvarelu a poznal základy grafického řemesla : dřevoryt, lept a linořez. Když se přestěhoval s matkou do Plzně, pracoval v účtárně žele­zářského závodu. Po zlepšení svých hmotných a služeb­ních poměrů se vracel k výtvarné práci a nalezl zname­nitého rádce a učitele v profesoru Janu Konůpkovi, který tehdy učil v Plzni na středních školách. Jako osmnáctile­tý složil s úspěchem přijímací zkoušku na Akademii vý­tvarných umění v Praze, ale z hmotných důvodů se ne­mohl do Prahy na studia vypravit. Po svízelném hledání nakonec získal zaměstnání u plzeňského městského úřa­du a pokračoval v soukromém výtvarném studiu. V malířské tvorbě po počátečním figuralismu se více věnoval krajinomalbě. Od roku 1919 převažovala pero­kresba, výjimečně olejomalba a akvarel. Od tradičního realismu svých perokreseb přešel v roce 1923 poprvé k dřevorytu. Pomohlo mu studium starých mistrů a odborné literatury. Se členy Svazu západo­českých výtvarných umělců vystavoval od roku 1923, ja­ko host pak v Praze na členských výstavách SVU Myslbek. Soubornou výstavu měl v Plzni v roce 1924 a v roce 1936 také v Plzni. Jako první grafické práce vydal v roce 1928 šestnáct dře­vorytových ukázek exlibris s předmluvou Dr. Jindřicha Čadíka a v roce 1929 druhou řadu s předmluvou Václa­va Rudla. V roce 1929 rovněž vydal Deset plzeňských dřevorytů s úvodním textem dr. Čadíka a v roce 1930 vy­tvořil technikou dřevorytu pohledy na Klatovy. Současné pokračoval v tvorbě exlibris. Od roku 1931 začal pracovat technikou barevného dřevorytu ve větších rozměrech a o čtyřech až šesti barvách. Po neús­pěšném jednání s tiskařskými zá­vody si zařídil s přispěním T. F. Ši­mona vlastní dílnu na tisk dřevorytů. Ve druhé polovině ro­ku 1935 zde tiskl cyklus barev­ných dřevorytů ze západočeské oblasti. V roce 1937 vydal v Plzni III. soubor exlibris (1930 - 1935) s úvodem Bedřicha Bene­še Buchlovana.

Antonín Doležal se zúčastnil zahraničních výstav exlibris v Zagrebu (1929), v Los Angeles (1931), ve Lvově (1934) a v Segedíně (1934). V roce 1944 vydal soubor Dvacet pět knižních značek s předmluvou S. Filippi. V roce 1937 vytvořil soubor deseti Bezručových exlibris. Antonín Do­ležal vytvořil celkem 482 exlibris a 77 novo­ročenek. Převážná většina exlibris a novoročenek je pro­vedena technikou dřevorytu. V roce 1939 vytvořil au­tor 16 exlibris v mědirytu. K této technice se vracel pou­ze výjimečně. Leptaný zinko­vý štoček použil autor u 7 exlibris a 2 novoročenek. V ná­mětech převažuje realistické zpracování architektury a krajiny převážně ze západočeské oblasti a přírodní motivy. Většina knižních značek se vyznačuje obdivuhodnou jemností a citem pro detail.

Antonín Doležal zemřel 2. 3. 1968 v Plzni.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

 

29.12.2021 10:00:08
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one