EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Dillinger Petr
Dillinger Petr

Grafik, ilustrátor, malíř a pedagog.

Petr Dillinger se narodil 17. září 1899 v Českém Dubu pod Ještědem.

Dillinger studoval nejprve na vinohradském reálném gymnáziu, ale již v roce 1916 přestoupil na Umělecko-průmyslovou školu, kde byl žákem prof. J. Schussera a F. Kysely. Škola mu dala dobré základy kresby a malby a měla vliv na jeho budoucí knižní a grafickou tvorbu. Ve studiu pokračoval v letech 1919-1923 na AVU v Praze, kde po počátečním malířském školení u prof. Pirnera přešel do grafického oddělení k prof. Švabinskému. Dillingera v jeho tvorbě inspirovala krajina v Tróji, skály u Zlíchova, hlubočepské údolí, vltavské břehy a mosty u Zbraslavi, Modřan a Bráníka. Krajinné motivy oživoval postavami rybářů, vorařů, převozníků, pasaček, pradlen, romantických dvojic, odpočívajících dělníků a rodin na procházce. V roce 1924 se Petr Dillinger stal členem SČUG Hollar a jeho grafiky se začaly objevovat ve spolkovém časopise a na členských výstavách a brzy také na zahraničních výstavách české grafiky. Při cestě do Paříže v roce 1924 studoval soukromně v ateliéru Františka Kupky. V Louvru na něj nejvíce zapůsobili klasicisté 17. století, N. Poussin a C. Lorrain. Do Francie se vrátil ještě v letech 1930 a 1937. V roce 1928 se stal profesorem na Škole uměleckých řemesel v Brně, zapojil se do brněnského kulturního života a stal se členem Skupiny výtvarných umělců. Od roku 1930 byl stálým spolupracovníkem Lidových novin v Brně a současně spolupracoval i s redakcemi Svobodného slova, Lidové demokracie, Junáka aj. Po válce byl Petr Dillinger přeložen na Státní grafickou školu do Prahy. Od roku 1950 vedl oddělení knižní a užitkové grafiky na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze.

V grafice, která se prolínala s tvorbou ilustrační, převažovala technika dřevorytu a litografie. Stylové má jeho linie empirovou jednoduchost, semknutost a čistotu. Jeho rozsáhlá grafická tvorba zahrnuje 360 dřevorytů, 230 leptů, suchých jehel a akvatint a 200 litografií. V roce 1928 obdržel v Los Angeles Strorowovu cenu za dřevoryt Schody. Dřevoryt Zahradník byl oceněn čestným uznáním na Mezinárodní výstavě grafiky v Chicagu v roce 1930. V roce 1940 vytvořil dřevorytové ilustrace k bibliofilskému vydání Babičky Boženy Němcové. Působivé jsou jeho ilustrace Malostranských povídek (1928) a Pražských obrázků (1929) Jana Nerudy. Rozsáhlou část jeho ilustrační tvorby tvořily knihy určené pro dětské čtenáře. Pro dospělé ilustroval spisy F.M. Dostojevského, K. Světlé a Ch. Dickense. Celkem ilustroval více než 90 knih a často se podílel na tvorbě bibliofilských tisků. V roce 1939 obdržel od Spolku českých bibliofilů čestné uznání za knihu A. Hejduka Cigánské melodie.

V kresbě, také úzce svázané s ilustrační tvorbou, převažují náměty jihomoravské krajiny a Prahy. Za svého brněnského působení vytvořil na 360 rozměrných olejových pláten. Tvorbě exlibris se Petr Dillinger věnoval od roku 1922 do roku 1954. Podle soupisu jich vytvořil více než 200 převážně dřevorytem a částečně leptem. Časté byly rovněž zinkografické reprodukce perokreseb. Již v roce 1922 získal 2. cenu v soutěži na exlibris pro SSPE, další ocenění získal v roce 1936 na Mezinárodní výstavě exlibris v Los Angeles. Náměty exlibris jsou převážně symbolické, od jednoduchých písmových, přes složitější s knihami a ženskými postavami až po drobné krajinné motivy. Exlibris tvořil pro jejich původní poslání, tj. k označení vlastníka knihy a s námětovým vztahem k majiteli. Písmo tvoří vždy jejich dominantní část. Početná je rovněž jeho tvorba novoročenek (vytvořil jich 120) a další užitková grafika, jako dopisní papíry, diplomy, kalendáře, plakáty, pohlednice apod.

Podještédské muzeum v Českém Dubu otevřelo v roce 1995 svému rodáku a ilustrátoru románů Karoliny Světlé Kabinet českého malíře Petra Dillingera a na jeho rodném domě byla umístěna pamětní deska.

Petr Dillinger zemřel 24. dubna 1954 v Praze.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

29.12.2021 09:58:31
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one