EX LIBRIS - drobná grafika pro každého

Bělohlávek František

Bělohlávek František
Bělohlávek František
Malíř, ilustrátor, grafik.

František Bělohlávek se narodil 11.5.1924 v Novém Rychnově u Tábora.

Před příchodem do Olomouce žil a studoval v Praze. Graduoval v roce 1949 na Univerzitě Karlově v Praze pod odbornou péčí Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického a dalších profesorů. Od roku 1951 působil na katedře Pedagogické a Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci pro obory ornamentika a věcné kreslení. Od šedesátých let se věnuje pouze umělecké tvorbě.
Bělohlávkovo dílo je podivuhodně rozsáhlé, mimořádně obsažné a zasahuje do několika výrazných uměleckých oblastí. Ve všech sférách dosáhl mimořádných úspěchů a dodnes je Bělohlávkův vliv na jejich rozvoj považován za neobyčejně přínosný. K Bělohlávkovým doménám patřila po celá desetiletí grafika, knižní grafika, plakátová tvorba, malba a tvorba pro architekturu.
Dotknout se jich lze v krátkém textu jen letmo. V grafické tvorbě umělec preferoval dřevoryt a linoryt. Obě techniky mu umožňovaly zhodnotit krásu přesné linie, kresebné schopnosti a rozvinutý cit pro vyváženost tématu a jeho výtvarné zpracování. Účinnost Bělohlávkovy grafiky se vždy odvíjela od perfektní a kultivované kresby, přesné linie a ladnosti tvarů, ale zároveň od témat, které s noblesou zpracovával a kterým bezkonkurenčně vdechoval půvab. Bělohlávkova grafika se stala doma i v zahraničí vyhledávaným sběratelským fenoménem a ozdobou institucionálních i soukromých sbírek. Bělohlávkovy grafické listy, po nichž se svět sběratelů pídil na všech světových burzách, proslavila Olomouc víc, než dokázali jiní.
Úspěchy slavila i Bělohlávkova knižní grafika, a to navzdory tomu, že autor vstoupil do knižní produkce jen několikrát, a to vesměs jen v krajském nakladatelství. Nicméně grafické řešení trilogie Emiliána Glocara, fotografické publikace A. Gribovského a Jana Skácela o Olomouci a několika pohádkových knih je ceněno, jako by šlo o bibliofilie.
Největšího ohlasu se však dočkala Bělohlávkova plakátová tvorba. Byla naprosto dokonalá v plošné kompozici, těžila z Bělohlávkova příslovečného citu pro písmo a funkčně se dokázala ztotožnit s jevištní inscenací, o níž vypovídala. Výtečná olomoucká Thalie šedesátých let našla v Bělohlávkovi geniálního grafika. Není divu, že tehdejší divadelní plakáty F. Bělohlávka jsou dodnes ceněny jako umělecky nejkvalitnější užitá grafika olomoucké provenience. Kromě divadla věnoval umělec tvůrčí pozornost i květinovým výstavám Flory a dalším kulturním aktivitám města a regionu.
V tvorbě pro architekturu se F. Bělohlávek soustředil na interiérové objekty, především na malířsky pojednaná panó a prostorové atributy reliéfního typu. Z těch nejvýraznějších děl jmenujme alespoň Symbol času ve šternberském Muzeu hodin, panó v Demlově škole na Lazcích a posuvnou stěnu v kině OKO ve Šternberku.
Malba, jíž se František Bělohlávek věnoval v posledních letech nejvíce, umožnila umělci netušené návraty do dětství. Především tím, že si v nich pro sebe i pro diváky evokoval svět vlastního raného dětství a mládí, svět tehdejších klukovských her a dětských zábav. Umělec si k těmto tvůrčím návratům vytvořil velmi citově akcentovaný styl romantické malby, jímž proniká sdělná a působivá realita počátků třicátých let.
František Bělohlávek zemřel 31.1.2019.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

29.12.2021 09:38:29
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one