EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Baruch Jožka
Baruch Jožka

Malíř a grafik.

Josef (Jožka) Baruch se narodil 28. července 1892 v Krásně nad Bečvou (dnes součást Valašského Meziří­čí).

Záhy osiřel a vyrůstal u prarodičů na Juřince. V Novém Jičíně se začal učit malířem pokojů, poté tiskařem a nakonec řezbářem. Po pestrých učednických letech přešel do Valašského Meziříčí na Státní odbornou školu pro zpracování dřeva, kterou absolvoval jako figurální a ornamentální řezbář.

Později se přihlásil na pražskou umělecko-průmyslovou školu na obor malířství k profesoru Dítětovi, do třetího ročníku k profesoru Kyselovi do oddělení ornamentální malby. První světová válka přerušila jeho studia, která dokončil se zaměřením na malbu a grafiku. A právě grafika, z ní zejména dřevoryt, se pak stala Baruchovou nejvýznamnější, ba takřka jedinečnou výrazovou formou. I jeho obrazy a kresby jsou grafikou poznamenány. Zabýval se především takzvanou užitou grafikou, do níž patří plakát, reklamní tiskovina, výtvarný návrh, úprava a ilustrace knih.

Jako instruktor ústavu pro zvelebování živností vedl kreslířské, řezbářské a soustružnické kurzy. Působil v několika redakcích uměleckých časopisů a cele se věnoval malbě, ilustraci a grafice. Nerad cestoval, ale pravidelně zajížděl do svého rodného kraje, který měl pro jeho tvorbu rozhodující význam. Náměty svých obra­zů grafik se neustále vracel na rodné Valašsko. Navrhoval také gobelíny a za gobelín Radegast získal na výstavě dekorativního umění v Paříži 1925 stříbrnou medaili. Vypracoval návr­hy na vojenské a sokolské prapory. Nezapomínal ani na řezbářství a vytvořil znaky ČSR pro parlament a pamět­ní desku na rodný dům Aloise Jiráska. Nejvíce pozor­nosti věnoval podobě knihy. Ilustroval kresbou, akvarelem i dřevorytem a vytvořil řadu bibliofilských tisků. Ilus­troval Nerudu, Sovu, příležitostné tisky, avšak nejvíce Petra Bezruče, s nímž ho pojilo i osobní přátelství. Tvorbu exlibris chápal jako nedílnou součást knihy. Na každém knižním lístku se snažil zachytit vlastníka knihy, jeho zájmy, charakterizoval jeho povolá­ní nebo jméno. Písmo tvořilo vždy nedílnou součást každého lístku. Protože chápal exlibris v jeho pů­vodním významu, volil techniky, které dovolovaly tisknout co nej­větší počet lístků. Kresba na jeho pérovkách i dřevory­tech je pečlivá, promyšlená a zdánlivě hranatá, jakoby do dřeva řezaná. Ve způsobu jeho kresby, v oblibě dekorativnosti se zřetelně odráží vliv jeho školení na dře­vařské škole i jeho obdiv k lidové valašské dřevořezbě. Námětově se v tvorbě exlibris objevuje několik okruhů - témata sokolská, náboženská, valašská. První exlibris vytvořil Jožka Baruch ješ­tě za studií v roce 1918 a nejvíce knižních lístků vznikalo v letech třicátých a čtyřicátých. Podle seznamu J. Ja­nouška, který vydal SSPE roku 1986, vytvořil 169 kniž­ních značek, ale návrhů bylo více a vznikla také řada ba­revných variant. Novoročenky dělal od roku 1926 až do své smrti v roce 1966. Jejich počet odhadují na sedm de­sítek. Zejména u nich jsou časté barevné varianty a mno­hé byly ručně kolorovány. Jožka Baruch vydal celkem dva soubory svých exlibris („Dvanáct exlibris mých přá­tel a známých", vlastním nákladem v roce 1933 a „Čtr­náct nových knižních značek J. B." vydala Grafická škola v Praze roku 1941) a v letech 1955 a 1959 dva soubory novoročenek.

Identifikaci grafiky i exlibris usnadňuje osobitý rukopis au­tora, který se po celou dobu tvorby měnil jen málo. Od roku 1924 je většina značek signována v desce verzálkou B (někdy JB) a kromě toho jsou listy často tužkou pode­psány bez uvedení letopočtu a bez číslování výtisků.

Jožka Baruch zemřel 22. listopadu 1966 v Praze, kde prožil většinu života. Jeho ostatky jsou uloženy na krásenském hřbitově.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

29.12.2021 09:37:34
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one