EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Antonová Alena
Antonová Alena
Malířka a grafička.

Alena Antonová se narodila 16. prosince 1930 v Praze.

V Praze také absolvovala Státní keramickou školu (1945-48), Státní grafickou školu (prof. K. Tondl, 1948-49) a konečně Vysokou školu uměleckoprů­myslovou (prof. E. Filla, 1949-55). Od roku 1992 je členkou sdružení Hollar, od 1983 členkou SSPE. Doma i v zahraničí se zúčastnila asi 250 společných výstav a do konce roku 2004 měla 35 výstav samostatných. Výtvarný pohled Ale­ny Antonové na svět utvářel od mládí již její otec, nadšený sběratel moderního umění a přítel významných umělců (např. F. Kupky, B. Vanička nebo E. Filly), svůj vliv zanechal jistě také její pozdější manžel sochař Petr Šturma (1930-1995, studoval u prof. J. Laudy a O. Španiela), s nímž také několikrát společně vystavovala. Zásadní vliv na celoživot­ní tvorbu Antonové měl však prof. Emil Filla a jeho atelier monu­mentální malby, kterým prošlo na dvě stovky žáků (např. D. Hahnová-Benešová, sestry K. a J. Válový, K. Vaca, L. Fára, J. Králík, V. Jarcovják a další). Fillův syntetický kubizmus Antonová rozpracovává vlastním vnímáním reality, pomocí rozkla­du tvarů či jejich zkreslením vytváří realitu novou, kterou se dostává pod kůži zobrazovaných postav i k podstatě neživých předmětů na svých zátiších. Po celý život tak zůstává věrna nejen výrazové formě, ale i několika stálým námětům v malbě i grafice - figura ženy často doplněná kočkou či psem, zátiší, lidová píseň. Pod monumentálností jejího výrazu se nakonec dostává na povrch hlavně lidský cit, radosti i bolesti, výraz krásy, dramatu i idyly v mezi­lidských vztazích. Zpočátku se Alena Antonová věnovala především malbě - oleji, tempeře a akvarelu. Na jejím kontě je též několik prací v architektuře (např. pamětní desky, měděné reliéfy se smaltem pro bazény v Litvínově a v Kladně). Volné grafická tvorba, k níž se dostává pod vlivem E. Filly, F. Tichého a svých vrstevníků L. Čepeláka nebo P. Sukdoláka, potvrzuje malířské školení autorky jak ve velikosti listů tak v použití techniky a barvy. Užívá dřevo­řez a linoryt, často vícebarevný, z hlubotiskových technik pak zejména u menších formátů suchou jehlu, někdy též v kom­binaci s barevným monotypem z desky další. Oblibu práce v cyk­lech dokládají grafické soubory Lidová píseň (1966-84), Žena s kočkou (1979-81), Ženy s domá­cími mazlíčky (1975-96), Květiny (1983-88), Žena (1985-97). Lze se zmínit i o nečetných ilustra­cích pro časopisy a divadelních plakátech či o grafické výzdobě bibliofilských tisků (Piesnice piesní Šalamúnových, Sobotka 1987, A. Nevečeřal : Tíha křídel, soukromý tisk, Praha, 2002). Na volnou tvorbu navazuje pak zcela přirozeně tvorba příležitostné grafiky - exlibris a novoročenky. Knižní značce se věnovala Alena Antonová soustavně od roku 1974 a do konce roku 2019 je evido­váno téměř 350 exlibris. Nejčastější technika je suchá jehla, zřídka kombinovaná s leptem, méně dřevořez nebo linoryt. Exlibris jsou často doplněna barevným přítiskem nebo jsou kolo­rována akvarelem. Listy tak nejen díky malému formátu vyzní­vají komorněji, je zde možná více znát ženská ruka a s ní i ženské srdce. Námětově se exlibris nijak neliší od grafik velkého formátu a jsou pohlazením po duši všem vníma­vým na prožitek lásky, klidu a harmonie. Zajímavou skupinu mezi nimi tvoří listy s postavami světců a patronů (mnohé pro Dr. K. Samšiňáka) s citáty, nápisy nebo verši provede­nými v obtížné technice dřevořezu. Velkou část svých pří­ležitostných grafik dělala i pro nesběratele a zahraniční přá­tele. Alena Antonová svými exlibris a novoročenkami obesílala pravidelně výstavy a soutěže doma i v zahraničí (Chrudim, Sint Niklaas, Hradec Králové, přehlídky kongresů FISAE). Vše výše uvedené platí též o tvorbě novoročenek, kterých bylo ke konci roku 2019 téměř 270. Alena Antonová celým svým dílem vyjadřovala pozitivní postoj k životu, krásu zdůrazňovala prostotou a všedností vztahů k předmětům, zvířatům i lidem.
Alena Antonová zemřela 30. prosince 2021.
Podívejte se na GALERII této autorky !

01.01.2022 15:36:36
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one