EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Hořánek Jaroslav
Hořánek Jaroslav
Malíř a grafik.

Jaroslav Hořánek se narodil 5. 12. 1925 v Praze, zemřel 18. 1. 1995 tamtéž.

Pocházel z rodiny pražského krejčího, maturoval na reálném gymnáziu Na Smetance 1944, v letech 1945 - 1949 a 1952 - 1953 studoval na Akademii výtvarného Umění v Praze (prof. Obrovský a Nechleba). Studium bylo v letech 1950 - 52 přerušeno vojenskou službou. Byl členem SČVU od r. 1949, členem SVU Mánes od r. 1949, veřejně vystavoval od r. 1952, členem spolku Hollar od roku 1965 (v letech 1990 - 1995 byl místopředsedou). V letech 1970 - 87 byl profesorem na Střední odborné škole výtvarné v Praze (vyučuje figurální kresbu, malbu a serigrafii). Od vzniku "Hudebního sdružení českých umělců grafiků Grafičanka" v r. 1997 je jeho členem (harmonika).

Jar. Hořánek byl robustní postavy, vlídný a vždy kolem sebe šířil dobrou pohodu. Žil v domě č. 9, ve Slavíčkově ulici v Praze 6. Z hlediska umělecko-historického se prací Jar. Horanka zabývá prof. PhDr. František Dvořák.

Pro výtvarný výraz J.H. je charakteristické použití barvy, často kombinované s černou kresbou, nenapodobitelná osobitá fantazie a představivost. Vytvořil značné množství kreseb, přičemž od sedmdesátých let převládá grafická tvorba nad malbou. Spolu s Jaroslavem Kaiserem je J.H. průkopníkem v užití serigrafie (sítotisku), jako svébytné umělecké discipliny.

Od šedesátých let dělal grafickou úpravu a ilustroval pro řadu českých nakladatelství. Z této tvorby je třeba jmenovat ilustrace originální grafikou pro bibliofilii E.A.Poe : Havran - The Raven (vydal Spolek českých bibliofilů Praha 1992 - 200 výt.) a ilustrace pro knihu Oskar Wilde : Obraz Doriana Graye, (nakladatelství Čs. Spisovatel Praha).

V roce 1994 obdržel 4. Cenu za návrh fresky 100 x 50 cm Alegorie života v městě Pescara v Itálii. Návrh byl realizován po smrti autora.

Tvorbu ex libris lze u J.H. rozdělit do dvou období: v letech 1944 -1975 (celkem 18 listů) jde nesoustavnou příležitostnou tvorbu maximálně tří listů ročně, většinou pro nesběratele, realizovanou zejména tiskem z výšky. Tyto listy jsou dostupné pouze v archivu autora, sběratelsky jsou velmi vzácné, byly provedeny v omezeném počtu tisků. Soustavně se tvorbou ex libris zabývá počínaje rokem 1976 (1976 - 1986 86 listů), řadu listů provedl pro významné sběratele české i zahraniční. Ex libris druhého období jsou provedena většinou jako několikabarevné serigrafie (64 listů), u zbývajících pak použil lept nebo vlastní hlubotiskovou techniku rytiny do laku naneseného na tiskové desce. Tato grafická technika je pravděpodobně Hořánkovým objevem. (Typickou ukázkou je ex libris pro Pramstallera z r. 1981 a Beldera z r. 1978). Tisky jsou často kolorovány nebo tištěny barevně. Soupis ex libris Jar. Horanka zahrnující práce do r. 1986 vydal SSPE r. 1987 (autor M. Humplík se spoluprací autora) druhá část soupisu je v roce 1997 rozpracována. Členem SSPE byl J.H. od r. 1977. Příležitostná grafika (novoročenky) má podobný charakter jako ex libris, neexistují však o ní systematické záznamy. Jar. Hořánek se od roku 1976 pravidelně účastnil výstav a soutěží ex libris.

V Československu i v zahraničí, přehlídek kongresů FISAE, Interexlibris ve Frederikshavenu v Dánsku, Trienale v Chrudimi, Žní českého ex libris v Galerii Na mostě v Hradci Králové, vystavoval v Šolcově domě Sobotce, účastnil se soutěží ex libris Centenario di Pinocchio 1983 Pescia Itálie, Citta di Cortona 1984 Itálie a mnoha dalších. V letech 1989 a 1992 obdržel cenu Trienale v Chrudimi.

V roce 1984 obdržel cenu X. Bieanale ex libris v Malborku, v roce 1983 cenu mezinárodní soutěže v Sint-Niklaas v Belgii. Samostatně vystavoval ex libris v Košicích v roce 1993.

Jaroslav Hořánek vytvořil v letech 1944 - 1994 přibližně 170 ex libris, práce z let 1944 - 1986 jsou spolehlivě za použití archivu autora zaznamenány v soupise SSPE z r. 1987. Výše nákladů serigrafických ex libris byla obvykle 100 výtisků, grafiky nejsou v desce signovány a tisky nebývají číslovány, avšak pravidelně jsou podepsány s uvedením letopočtu vzniku. Technika serigrafie prakticky vylučuje neautorizované tisky. Listy první etapy tvorby ex libris (1944 -1975) jsou velmi různorodé, práce po roce 1976 nesou výrazný rukopis autora, který koresponduje s malbou, kresbou i volnou grafikou tohoto období. Mimo publikace K. Rödela z roku 1980 není znám žádný autorský soubor ex libris.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

20.06.2020 17:15:20
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one