EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Hodek Josef
Hodek Josef

Malíř, grafik a ilustrátor.

Jo­sef Hodek se narodil 12. června 1888 v Hořehledech u Blovic.

Jeho otec Jo­sef Hodek byl absolventem AVU v Praze a profesorem kreslení na plzeňské reálce. Když se oženil, opustil ško­lu a šel hospodařit na rodný statek v Hořehledech. Zde již maloval pouze občas žánrové a portrétní obrazy a věnoval se veřejné činnosti a výtvarné výchově svého syna, kterého zaujala malířská tvorba otce. Výtvarný talent mladého Hodka se prokázal již při studiu na měš­ťanské škole v Plzni. Z hmotných důvodů nemohl studovat malířství v Praze a tak podle přání rodičů vystudoval učitelský ústav v Plzni a v roce 1907 nastoupil na své první učitelské místo v Sůchově na Moravském Slovácku. Krátce učil ve Velehradu, odkud se vrátil opět na vesnici do Boršic u Blatnice. Zaujalo ho zdejší lidové výtvarné umění, kroje a lidové písně. Sbíral lidové písně, přátelil se s prostými lidmi a kreslil lidové ornamenty. Seznámil se nejprve s knihami a později, roku 1912 i osob­ně s Josefem Váchalem, stal se jeho žákem a ten jej také během tří po sobě následujících prázdnin vyškolil v technice dřevorytu. Kontakt s Váchalem udržoval po celý život, jak o tom svědčí bohatá korespondence ulo­žená s Váchalovou pozůstalostí v PNP v Praze. Znalosti techniky leptu si osvojil v dílně Alessandra de Pian. Sou­časně navštěvoval v roce 1913 soukromou malířskou školu K. Reisnera v Praze. Od roku 1913 pokračoval v učitelském povolání na Plzeňsku a válečná léta 1914 - 1918 prožil na italské frontě v Korutanech. Po návratu sloužil v roce 1919 ještě jako voják na Těšínsku, ale již v témže roce se vrá­til k učitelskému, povolání, učil tři roky v Křimicích a po­tom trvale v Plzni až do roku 1941. Na přelomu let 1938 a 1939 prodělal těžkou nemoc, která přispěla k jeho předčas­nému penzionování. V roce 1940 zakoupil v rodných Hoře­hledech domek a zde se věnoval zejména v letních mě­sících malířské a grafické tvorbě. Druhý atelier měl v Plz­ni ve Vrchlického ulici. Již v roce 1923 se stal členem Spolku výtvarníků plzeňských a od roku 1926 Sdružení západo­českých výtvarných umělců v Plzni. V letech 1927-1929 vy­stavoval s Uměleckou besedou a v roce 1930 se stal členem Sdružení výtvarníků v Praze, v roce 1953 pak členem Svazu českých a slovenských výtvarných umělců. Roku 1963 obdržel vyznamenání Za vynikající práci a roku 1968 se stal čestným občanem Plzně.

Jo­sef Hodek zemřel v Plzni 14. října 1973.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

20.06.2020 17:14:53
malyvlk

Webarchivováno
Národní knihovnou

ČR

Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one