EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Florian Michael
Florian Michael

Grafik a ilustrátor.

Michael Florian se narodil 3. červ­na 1911 ve Staré Říši na Moravě.

Pocházel z velmi početné rodiny Josefa Floriana (1873 -1941), známého staroříšského překladatele a vy­davatele knižních edic Dobré Dílo, Archy, Studium, Nova et Vetera a Kursy. Byl ryzí samouk, nikde se nevzdělával, vedl jej pouze otec v patriarchální rodině, kde nejvyššími hodnotami byly víra a láska k Bohu a k člověku stejně jako láska k opravdovému a čistému umění. Všechny ty­to hodnoty pak symbolizovala kniha. Tento produševnělý vnitřní svět mu obklopovala jeho milovaná Vysočina, krajina, kterou po celý život ztvárňoval do svých dřevě­ných špalíků. Nebyl poplatný žádnému uměleckému směru ani módnosti. Svůj výtvarný projev snad opřel o gotické primitivy, v počátcích jej mohly ovlivnit strohé kompozice George Roualta, jehož obrazy visely v otcově pracovně. Od mladí hodně kreslil, zkoušel i několik leptů, jeho naturelu však nejvíce vyhovovalo dřevo jako výluč­ný materiál pro výtvarnou práci. Knižní ilustrace Michaela Floriana se datují již od roku 1920, kdy vytvořil tři dřevoryty pro 40. svazek edice No­va et Vetera. Jeho výtvarný nástup začal v roce 1927, kdy doprovodil čtyřiašedesáti dřevoryty román R. Schmieda (Carlos a Nicolas). Vysázela jej sestra Eva a vytiskl bratr Me­toděj na ručním lisu jako 92. svazek edice Dobré dílo. Flo­rian postupem let ilustroval asi 80 svazků staroříšských bibliofilií a přes 40 knih pro další nakladatelství a nakla­datele. Za všechny lze jmenovat ilustrace Hudsonovy Purpurové země, Burmanovy Mississipi či Arseněvova Horkého dechu tajgy s 365 původními dřevoryty. Dále spolupracoval s brněnským J.V. Pojerem na edici Atlantis, s nakladatelstvím Vyšehrad a Naše vojsko, olomouckým Velehradem a Brněnskou tis­kárnou, s hranickým vydavatelem J.V. Hladkým i O.F. Bab-lerem. Stejně tak byl důležitý jeho podíl na úpravě biblio­filských tisků J. Glivického a J. Cipry z Kladna. Ze staroříš­ských tisků se nejvíce cenní výtvarný doprovod vzpomínkové knihy Josefa Floriana Okolo našich (Dobré dílo, sv. 144, 1945), kde vzdal největší hold svému do­movu a kraji. Nesčetné jsou jeho ilustrace k dílu Erbeno­vu, Zeyerovu, Kosmákovu, Halasovu, ke knihám Stevensonovým, Undsetové, Gogola, Gorkého a dalších. Náměto­vě se pohyboval v široké oblasti od exotických dálek přes středověké světce a dobrodruhy, bakchické symboly pijáků a tanečnic až po pokojnou krajinu domova s jejími tichými ka­pličkami a božími mukami. Zatím zcela nezmapovanou oblas­tí Florianova díla je volná grafika, ve které námětově dominují sakrál­ní motivy světců a pak opět krajina Vysočiny - ať již tváře měst (Telč, Dačice) nebo sa­motná příroda, kde prostý květ bodláku je mu nejmilejším symbo­lem. V dřevorytu vytvořil i několik zajímavých portrétů - svého otce Josefa Floriana, Jiřího Mahena, dal­ší se pak vyskytují na menších listech příležitostné grafiky a ilustrací (Dante, Čapek, Březina, Reynek, Kafka). Odvětvím, kterým se Michael Florian nejvíce zapsal do srdcí sběratelů, jsou jeho exlibris. Dle soupisů vytvořil v letech 1926 -1982 celkem 603 knižních značek, při čemž největší zájem sběratelů se projevoval v letech 1943 -1962. Kromě několika leptů ze 30. let jsou to všechno dřevoryty, mnohdy barevné, někdy kolorova­né akvarelem. V námětech se střídají městské architektury s exotickými dálkami, biblické postavy i symbolické ale­gorie. Na některých exlibris je patrná snaha vyhovět roz­todivným přáním objednatelů, nikdy však nejsou pouhou rutinou. Lze vysledovat i tematické celky, např. lístky s ná­měty města Telče pro V. Poppeho a L. Vaníčka, kutnohor­ské listy pro J. Černého, portréty kněží a národních budi­telů pro M. Mazáčovou nebo motivy březinovské. Text je na Florianových exlibris vždy sevřen s obrazem v grafické kompozici a výtvarné jednotě. Většinu grafik autor pode­pisoval buď monogramem MF nebo příjmením, v tiskové desce dřevoryty nesignoval. Také novoročenky a ostatní listy příležitostné grafiky jsou velmi početné. Jen novoro­čenek je evidováno asi 730. Zde se často opakují vánoč­ní motivy, kdy jsou biblické postavy včleněny do krajiny domova : tři králové na velbloudech ukazují na betlém­skou hvězdu, vznášející se nad Telčí a anděl zvěstuje pří­chod Spasitele pasáčkům na poli za Starou Říší. l zde je milovaná Telč v grafikách pro V. Poppeho s mytologickými výjevy nástěnných maleb telčského zámku. Uceleným souborem mimořádné hodnoty jsou novoročenky pro B. Lifku s historickými náměty Lifkovy rodné Radomyšle. Drobná grafika M. Floriana měla ohlas i v zahraničí jak u sběratelů, tak v odborném tisku. Staroříšská tradice ro­diny Florianů dnes dále pokračuje ve výtvarné tvorbě dě­tí Michaelových sourozenců. Městské muzeum a galerie v Dačicích zřídilo Michaelu Florianovi stálou pamětní síň. Od roku 1958 do roku 1981 zde proběhlo 5 velkých souborných výstav (v r. 1958, 1962, 1966, 1971, 1981). Městské muzeum a galerie má ve svých sbírkách na 250 jeho grafických listů.

Michael Florian zemřel 25. února 1984 ve Staré Říši na Moravě.

Podívejte se na GALERII tohoto autora ! 

 

03.09.2013 11:03:13
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one