EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Dajč Jaroslav
Dajč Jaroslav
Grafik, kreslíř, ilustrátor.
Narozen 13. 2. 1943 Perknov (Havlíčkův Brod) .

Studium: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Pedagogický institut Jihlava.

Karel Žižkovský o Jaroslavu Dajčovi napsal toto :

Ta krajina kolem Perknova, kde se grafik a kreslíř Mgr. Jaroslav Dajč narodil, i krajina kolem Jihlavy, kde v současné době žije, a okolo Petrovic, kam dojíždí ošetřovat stařičkou chalupu s pecí a nostalgickou výzdobou časů minulých, je zvláštní. Dotýkají se zde dvě vrchoviny: ta menší, Křemešnická, s větší, Českomoravskou. Je poznamenaná člověčinou, trochu syrová, trochu divoká, v zimě vichrem šlehaná, v létě malebně svěží, stromy trochu pokroucené, stavení přikrčená a boží muka vyzývají k tiché modlitbě či rozjímání.

A právě ta krajina formuje člověka, který zde žije; určuje mu styl života, nabízí inspiraci, rozdává radost, potěšení, zármutek, slzy stékají po tvářích, úsměv se zrcadlí v očích milenek. Snad proto, nebo právě proto, že Jaroslav v téhle krajině žije, je svým způsobem snílek, člověk s duší dítěte, kterou neposkvrnila doba minulá ani štvanice časů přítomných. Je umělcem, kterému rozum velí, že kresba patří k jeho vyjadřovacím prostředkům, k jeho valutám, a proto svěřenou hřivnu rozhojňuje a rozmnožuje a kreslí, vlastně musí kreslit, jak mu velí svědomí a vnitřní hlas vycházející z podstaty bytí.

Z kresby vyšel, ke kresbě se neustále vrací, kresba je podkladem pro suché jehly, které v jeho grafické tvorbě převládají. A tak ostrou jehlou ryje do měděných desek, deska se pozvolna mění, dostává poetický náboj, je plná vnitřního napětí a v konečné fázi, při tisku je obrazem duše člověka – tvůrce. Krajina dotýkaná, krajina s náboženskými motivy, fragmenty minulosti, vnímaná člověkem, který stejně jako Bohuslav Reynek nebo Josef Jíra kreslí, ovlivněn prostředím a svou vnitřní posedlostí i lidskou moudrostí děděnou po staletí od lidí i Pána věčné moudrosti. Jeho suché jehly, kde lidská bytost, často trpící stejně jako ten na kříži u cest, se staly oblíbeným sběratelským artiklem (na kontě autora je 230 exlibris a nejméně 50 novoročních přání). Jsou neopakovatelně osobité, čitelné, nejsou prostou ilustrací námětu, ale vyznáním umělce, který neustále hledá a o své tvorbě přemýšlí. Za svou uměleckou práci byl oceněn na Trienále v Chrudimi v roce 1993 čestným uznáním za exlibris Česká krajina a v roce 2002 za uměleckou úroveň a přínos české tvorbě exlibris.

Stejného charakteru jsou i bibliofilské tisky, v nichž jeho grafické listy tvoří adekvátní doprovod k psanému slovu a s myšlenkou pisatele se vzájemně doplňují. Jednotlivé listy pro soubory (Almanach M. Dyrynka, Pocta Miroslavu Horníčkovi a další) jen potvrzují, že Jaroslav je člověk, který každý byť drobný úkol, plní svědomitě a s naprostou vážností.

Řekli jsme si, že kresba je jeho životním osudem, a proto nesmíme zapomenout ani na originální kresby v autorských knihách, vydávaných jen ve velmi nízkých nákladech (Zápisník zmizelého, básně B. Pasternaka, doprovod k Reynkovým básním), a naprosto jedinečné a unikátní suché jehly v bibliofilských tiscích (pět svazků), které vydává pro potěšení vlastní a okruh nejbližších přátel, k nimž se počítám. Tvorba tedy úctyhodná, rozsáhlá, prozatím nedostatečně dokumentovaná a zatím více vystavovaná v regionálních galeriích (Klatovy, Třebíč, Sobotka, Písek, Jihlava, Hradec Králové atd.) než v Praze, kde hostoval jen na výstavách SČUG Hollar. Škoda, čas jistě potvrdí, že jeho kresba a následně i grafická tvorba vychází ze srdce upřímného člověka, který dává přednost pravdě před přetvářkou a falší.

Podívejte se na GALERII  tohoto autora !
22.12.2014 18:37:11
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one