EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Bílek František
Bílek František

Sochař, grafik, ilustrátor, keramik a architekt.

František Bílek se narodil 6. listopadu 1872 v Chýnově u Tábora.

V roce 1887 byl přijat jako malíř k prof. Pirnerovi na Akademii výtvarných umění v Praze, avšak po zjištění zrakové vady (částečná barvoslepost) přestupuje na sochařství na Uměleckoprůmyslovou školu k prof. Maudrovi. Na stipendium rytíře Vojtěcha Lanny studuje v letech 1891 - 1892 na Academie Colarossi v Paříži a stýká se tam s Vojtěchem Hynaisem a Zdenkou Braunerovou. V roce 1902 cestuje po Itálii, Německu a Rakousku, po návratu žije a pracuje střídavě v Chýnově a v Praze. Stal se členem SVU Mánes (1898), Umělecké besedy (1909) a zakládajícím členem SČUG Hollar (1917).

Celé Bílkovo výtvarné a myslitelské dílo je předurčeno jeho hlubokým mystickým založením, vírou v Kristovo vykupitelské poslání. Bílek výtvarně vyjádřil svoji vizi duchovního vývoje lidstva od starověku (Ráma, Krišna, Egypt) po biblické proroky a Krista. Další inspirací mu byli čeští náboženští myslitelé, především Jan Hus, Chelčický a Komenský. Bílek se na samém počátku své výtvarné tvorby věnoval převážně sochařství, k dřevorytu jako technice grafické se dostal teprve od roku 1905. Jeho sochařské dílo bylo zpočátku odmítané, svými stipendijními díly "Golgota" a "Orba je naší vinny trest" dokonce představoval určitou opozici proti dobovému sochařství, reprezentovanému zejména Myslbekem. Záhy je však jeho umělecká suverenita uznána a souborná výstava v kostele sv. Martina se roku 1908 stává dokonce jednou z nejvýznamnějších událostí pražského uměleckého života.

Bílek se uplatnil též jako keramik a práce z tohoto oboru tvorby jsou vystaveny v Chýnově, kde také většinou vznikly. Z realizovaných architektonických návrhů jsou nejznámější vlastní atelier v Chýnově (1898) a jeho pražská vila (1911), symbolizující pole obilných klasů. Celé Bílkovo výtvarné dílo má typické secesní rysy (gafičnost, plošnost, výrazné siluety, podřízení materiálu umělecké ideji, stylizace postav a pod.) přesto, že Bílek sám pojem secese odmítal. Měl však při tom na mysli vliv vídeňské secese na české umění.

Výrazným odvětvím Bílkovy umělecké činnosti byla knižní ilustrace a grafika. l tady zůstal věrný svému pojetí a jeho ilustrace tak nejsou pouze doprovodem, ale svébytným dílem. Z technik používal dřevoryt, dřevořez a litografii. Významné místo v Bílkově grafické tvorbě tvoří portréty, které byly samostatně vystaveny Uměleckou besedou v Praze až po autorově smrti roku 1944. František Bílek si vytvořil vlastní typ archaizujícího písma, které využívá pouze verzálek a připomíná písmo gotické. Toto písmo užíval v grafice, na některých sochách a psal jím i obsáhlé texty. Významný soubor Bílkovy grafiky shromáždila tehdejší Karáskova galerie v Praze, dnes je dílo Františka Bílka soustředěno ve stálých expozicích v Chýnové a v Bílkově vile v Praze a spravuje je Galerie hlavního města Prahy. Dílo umělce propaguje také Společnost Františka Bílka založená v roce 1991.

Knižní značky Františka Bílka nejsou početné - vytvořil jich v letech 1905 -1941 asi 42 a všechny to jsou skvostné dřevoryty. Od ostatních Bílkových grafických listů se liší pouze menším formátem - i zde autor zpracovává své biblické náměty a mnohý z těchto malých grafických klenotů je vedle vlastní legendy knižní značky doplněn krátkým textem, vyjadřujícím autorův světový názor a tvořící jakési motto vlastního námětu. Převážná většina exlibris vznikla do roku 1932 v počtu nejvýše 1 až 2 ročně a až na výjimečné případy byla určena nesběratelům. V roce 1937 vytvořil Bílek 6 anonymních knižních značek, z nichž u některých později doplnil jména vlastníků. Výše nákladu tisků není nikdy vyznačena, často se vyskytují listy podepsané buď plným jménem autora nebo iniciálami F. B. Příležitostná grafika není početná a převládají v ní drobné vizitky. Jako autor exlibris zůstal Bílek pro české sběratele vždy umělcem poněkud výlučným, do zahraničních sbírek se prakticky nedostal.

František Bílek zemřel 13. října 1941 v Chýnově u Tábora.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

03.09.2013 10:53:01
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one